Nieuws

Reactie NNZ column Hertzberger NRC

De suggestie dat het prima is dat deze vrouwen wéér slachtoffer worden van iets wat buiten hun eigen ‘macht’ ligt is apert onjuist. Het gaat erom dat zij een eigen vrije keuze kunnen maken om nu wel of nu niet zwanger te worden. Nu Niet Zwanger gaat met hen in gesprek en zegt: ‘Als jij nu niet zwanger wil worden, kunnen wij je helpen om daarvoor te zorgen.’ Wij steken onze hand uit. Keer op keer.

NNZ onderdeel van huisartsen standaard

'Overweeg kwetsbare vrouwen voor begeleiding en anticonceptieadvies naar de GGD voor het programma 'Nu Niet Zwanger' te verwijzen' staat te lezen in de herziene NHG-Standaard 'Anticonceptie'.

Toezeggingen staatssecretaris over Kansrijke Start en NNZ

In de kamerbrief “Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2021” van 7 juli 2021 staan heldere toezeggingen van staatssecretaris...

Samenwerkingsverbanden verbetering lokale praktijk van start

Vanuit de programmalijn Praktijkverbetering van het ZonMw programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap krijgen 10 lokale samenwerkingsverbanden subsidie voor...

Nieuw kabinet: stel Gezonde generatie tot doel in Regeerakkoord

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en daarmee een optimale kans op een kansrijke...

Podcast Lockdown reflecties met NNZ

In opdracht van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) maakte sociaal pedagoog Merel Steinweg een driedelige serie met de naam ‘lockdown...

Werkbezoek Kamerlid Bergkamp

Op 2 februari bracht Tweede Kamer lid Vera Bergkamp (D66) een digitaal werkbezoek aan GGD Gelderland-Zuid. Mevrouw Bergkamp wilde graag...

NNZ prominent in vierde voortgangsrapportage Kansrijke Start

In de vierde voortgangsrapportage over Kansrijke Start wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen van Nu Niet Zwanger. Over het toenemend aantal regio’s...

Staatssecretaris gaat voor duurzame borging

GroenLinks, Kamerlid Renkema heeft 2 december in het begrotingsdebat vragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul...

Friesland start met Nu Niet Zwanger

Kwetsbare vrouwen en mannen in Fryslân krijgen hulp bij het maken van een bewuste keus over hun kinderwens en anticonceptie....