Nieuws

OPINIE: ‘Investeer in preventie en die begint al bij kinderwens’

"Er zijn nog twee andere problemen, namelijk dat veel zorgverleners niet actief vragen of patiënten een kinderwens hebben en dat mensen zonder actuele kinderwens, maar wel met anticonceptie behoefte, vaak niet worden herkend. Daardoor krijgen zij geen goede hulp."

Nu Niet Zwanger draag je samen

Een aantal regio's in het land heeft deze maand met hun samenwerkingspartners via een convenant bekrachtigd samen verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoer en implementatie van Nu Niet Zwanger.

‘Elke vrouw kan een onbedoelde zwangerschap overkomen’

Vrijwel geen enkele vrouw in de vruchtbare levensfase kan 100% voorkomen om zwanger te raken zonder dit gepland te hebben, te willen of daarmee ingestemd te hebben.

Nu Niet Zwanger officieel erkend als ‘goed onderbouwd’

Met deze erkenning in de databank 'Gezond Leven' van het RIVM zet Nu Niet Zwanger een belangrijke stap in de structurele inbedding van het programma in het Nederlandse zorglandschap.

‘Nu kan ik verder’ de échte verhalen van Nu Niet Zwanger

Bestel hier het boek 'Nu kan ik verder' waarin de Inhoudelijk Coördinatoren van het programma de échte verhalen van Nu Niet Zwanger vertellen. Kwartiermaker Hans Schleiffert schreef ze op.

Tweede Kamerleden bezoeken Nu Niet Zwanger Rotterdam

VVD-Kamerlid Bart Smals: 'Heel leerzaam om de inhoud en de achterliggende gedachte van dit programma te leren kennen.'

Reactie NNZ column Hertzberger NRC

De suggestie dat het prima is dat deze vrouwen wéér slachtoffer worden van iets wat buiten hun eigen ‘macht’ ligt is apert onjuist. Het gaat erom dat zij een eigen vrije keuze kunnen maken om nu wel of nu niet zwanger te worden. Nu Niet Zwanger gaat met hen in gesprek en zegt: ‘Als jij nu niet zwanger wil worden, kunnen wij je helpen om daarvoor te zorgen.’ Wij steken onze hand uit. Keer op keer.

NNZ onderdeel van huisartsen standaard

'Overweeg kwetsbare vrouwen voor begeleiding en anticonceptieadvies naar de GGD voor het programma 'Nu Niet Zwanger' te verwijzen' staat te lezen in de herziene NHG-Standaard 'Anticonceptie'.

Toezeggingen staatssecretaris over Kansrijke Start en NNZ

In de kamerbrief “Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2021” van 7 juli 2021 staan heldere toezeggingen van staatssecretaris...

Samenwerkingsverbanden verbetering lokale praktijk van start

Vanuit de programmalijn Praktijkverbetering van het ZonMw programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap krijgen 10 lokale samenwerkingsverbanden subsidie voor...