Landelijk beschikbaar

Nu Niet Zwanger is in de meeste Nederlandse gemeenten beschikbaar. Maar de problematiek speelt in elke gemeente.

Leed voorkomen

Psychiatrische problemen, schulden, armoede, verslaving en huiselijk geweld komen overal voor. De problematiek rond (potentiële) ouders die moeilijk zelfstandig vorm kunnen geven aan hun kinderwens daarmee ook. Nu Niet Zwanger is inmiddels op veel plaatsen beschikbaar (zie deze kaart), maar het doel is om het programma laagdrempelig bereikbaar te maken voor iedereen. Elke nieuwe gemeente die zich aanmeldt, betekent leed dat voorkomen wordt, en daarmee automatisch ook een besparing op maatschappelijke kosten (zie verderop: ‘Nu Niet Zwanger doorgerekend’).

Nu Niet Zwanger ook aanbieden?

Wil je Nu Niet Zwanger met jouw organisatie of in jouw gemeente aan mensen in kwetsbare situaties kunnen aanbieden, neem dan contact op met het landelijke programma. Op de kaart zie je waar het programma in jouw regio al actief is. Nu Niet Zwanger sluit aan bij bestaande zorgnetwerken in een regio, meestal op het niveau van centrumgemeenten. In elke GGD-regio zijn meerdere zorgnetwerken actief. Dat betekent dus dat er ook meerdere programma’s gestart kunnen worden.

De landelijke uitrol van Nu Niet Zwanger wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en is ondergebracht bij GGD GHOR Nederland. Rutgers neemt als inhoudelijk expert deel aan het projectteam van Nu Niet Zwanger. Middelen en materialen voor een zorgvuldige overdracht van de benodigde kennis en methodiek van Nu Niet Zwanger worden samen met hen ontwikkeld.

Nu Niet Zwanger doorgerekend

De Stichting Society Impact voerde op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten een Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van deelname aan Nu Niet Zwanger uit. De kosten bleken circa € 403 per cliënt. De maatschappelijke baten variëren tussen € 6.820 en € 52.070 in het eerste levensjaar, afhankelijk van de begeleiding die nodig zou zijn na de geboorte van een kind.

De grootste ‘winst’ is voor de cliënten

Maar de grootste winst zijn natuurlijk de positieve resultaten voor de cliënten zelf. Want ook de waardering van cliënten voor Nu Niet Zwanger is onderzocht, en die blijkt groot. Cliënten vinden het in grote meerderheid fijn als de hulpverlener de kinderwens bespreekbaar maakt. Ze voelen zich gesteund en gerespecteerd in de gesprekken. En ze voelen zich geholpen. Niet (nog een keer) onbedoeld zwanger hoeven worden is vaak een opluchting en geeft rust. Cliënten krijgen meer zelfvertrouwen en durven zelf de regie te pakken over hun kinderwens en hun leven.

Onderdeel van Kansrijke Start

Kansrijke Start is het programma van het ministerie van VWS dat (aanstaande) ouders in kwetsbare situaties helpt om hun kind de best mogelijke start te geven. Daarbij gaat het om bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap. NNZ is als interventie opgenomen in Kansrijke Start omdat het bespreken van kinderwens ook tijdens de zwangerschap relevant blijft. Want juist ook kort na een bevalling is de kans dat je onbedoeld zwanger wordt zeer aanwezig. Als schakel bij uitstek tussen het medische en het sociale domein bouwt Nu Niet Zwanger bovendien aan de lokale coalities die een voorwaarde zijn voor het succes van Kansrijke Start.

Hoe het werkt

Een Nu Niet Zwanger programma kent regionaal een vaste structuur. Leer meer over de werkwijze en methodiek van het programma.

In de media

Een overzichtelijke weergave van diverse media-uitingen rondom het programma Nu Niet Zwanger en initiatiefneemster Connie Rijlaarsdam.

Contact en meer

Met je organisatie/gemeente deelnemen aan het programma? Benieuwd naar leden van de regiegroep of de veelgestelde vragen?


Meer informatie

Wil je de mogelijkheden van dit programma voor jouw gemeente of organisatie bespreken? Neem dan contact met ons op via: nnz@ggdghor.nl

Volg NNZ op LinkedIn

Volg de Nu Niet Zwanger pagina op LinkedIn om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Onze partners

Rutgers
GGD GHOR Nederland
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport