Hoe het werkt

“Ik was meteen geraakt door de eenvoud van het programma.” In deze video vertellen professionals welk verschil Nu Niet Zwanger in de praktijk maakt.

Hoe voer je zo’n gesprek?

Het idee achter het programma Nu Niet Zwanger is heel eenvoudig: begin met je cliënt over zijn of haar kinderwens, zodat die bewust kan kiezen om nu wel of niet zwanger te (kunnen) worden. Dat is voor de ene professional misschien makkelijker dan voor de andere, maar met de handvatten die Nu Niet Zwanger biedt, hoeft het voor niemand een obstakel te zijn. Ook niet voor de cliënt. Belangrijk is dat je als hulpverlener écht interesse toont, dat je je inleeft in de wereld van de cliënt en je open opstelt. Dat je oprechte aandacht hebt voor de vragen, emoties en ideeën die bij de cliënt leven en voor ervaringen uit het verleden die daarbij een rol kunnen spelen. Hoe je dat doet, en hoe je jezelf openstelt voor het leven van de ander en voor dat wat daarin van waarde is, dat leert de NNZ-methodiek. Deze methodiek is doorontwikkeld in samenwerking met het Expertisecentrum seksualiteit Rutgers.

Praktische ondersteuning

Nu Niet Zwanger stuurt nooit aan op een uitkomst van zo’n gesprek. Maar zowel de conclusie ‘Ik zou wel zwanger willen worden’ als ‘Nee, alsjeblieft nu niet (nog een keer) zwanger’ kan om vervolgstappen vragen. NNZ zorgt dan voor praktische ondersteuning. Uitgangspunt daarbij is altijd ‘regulier waar het kan’. Dus hulp en zorg worden zoveel mogelijk via de reguliere weg geboden. Via de eigen hulpverlener, de reguliere huisarts, verloskundige of gynaecoloog.

Alleen in een gesprek met je cliënt kom je erachter of iemand nu wel, of nu niet zwanger wil worden. Een Nu Niet Zwanger programma kent regionaal een vaste structuur. In deze animatie gaan we dieper in op hoe Nu Niet Zwanger werkt.

De organisatie van Nu Niet Zwanger

Nu Niet Zwanger is een laagdrempelig programma dat voor iedereen, overal in Nederland, beschikbaar is. Aan de basis van het programma staan de professionals. Zij gaan vanuit hun vertrouwensrelatie met hun cliënt het gesprek aan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zij worden daarvoor getraind door de aandachtsfunctionarissen. Deze werken in dezelfde organisatie als de professionals en zijn daar de ambassadeurs van NNZ. Zij vormen ook het eerste aanspreekpunt voor de professional. De inhoudelijk coördinator is de inhoudelijk expert van het programma bij de GGD. Hij of zij heeft contact met cliënten en traint de aandachtsfunctionarissen om het programma in de eigen organisatie te kunnen implementeren. Een projectleider zorgt vanuit de GGD voor alle randvoorwaarden en de regionale samenwerkingsafspraken.

Kwartiermakers Hans Schleiffert, Pauline Tichelman en Vera Doorten begeleiden de inhoudelijk coördinatoren en de regio’s die met het programma starten bij de opzet en de invulling ervan. Daarnaast gebruiken zij de ervaringen en best practices uit de regio’s om het programma landelijk verder te ontwikkelen. En tenslotte is er het kernteam dat bestaat uit de grondlegger van NNZ Connie Rijlaarsdam, Daniëlle van Sambeek en Laura Rust. Zij bewaken, samen met het team, de inhoud en de kwaliteit van het programma en overzien de landelijke uitrol ervan.

In de organisatiestructuur van Nu Niet Zwanger kan iedereen bij vragen of complexe situaties naar boven opschalen.

Bewaking en borging

Het landelijk team bewaakt samen met de Regiegroep en de Raad van Advies de kwaliteit van Nu Niet Zwanger. Belangrijke instrumenten daarbij zijn onder andere de (kern)documenten die ten grondslag liggen aan NNZ, de inzet van kwartiermakers bij de start van het programma in een gemeente of regio en de methodiekbewaking vanuit het landelijk team door onder meer scholing en training. Voor de duurzame borging van de kwaliteit en de geest van Nu Niet Zwanger zijn aandachtsfunctionarissen verplicht om een paar keer per jaar op regionaal niveau intervisies te volgen. Tijdens deze intervisies bespreken zij onder leiding van de inhoudelijk coördinator de kwesties waar zij tegenaan lopen. Zo wordt de methodiek van Nu Niet Zwanger overgedragen en getoetst.

Wisselwerking met de medische keten

Voorwaarde voor het functioneren van het programma Nu Niet Zwanger is een constructieve samenwerking met de medische keten – huisartsen, GGD-artsen, gynaecologen en verloskundigen. En die samenwerking is wederkerig. Als een cliënt ervoor kiest om het krijgen van kinderen uit te stellen, moet anticonceptie bereikbaar zijn. Financieel, maar ook praktisch. Cliënten kunnen daarom vanuit het programma zonder al te veel omwegen terecht bij een medische zorgverlener. En als een medische professional merkt dat een cliënt meer begeleiding nodig heeft dan hij of zij kan bieden, dan is het contact met Nu Niet Zwanger makkelijk gelegd. Uiteraard alleen als de cliënt in kwestie daar toestemming voor geeft.

Bij de start in een regio werkt een kwartiermaker van NNZ samen met de projectleider en de inhoudelijk coördinator. Om professionals optimaal te ondersteunen zijn met Rutgers materialen, scholingen, e-learnings en een methodiekbeschrijving ontwikkeld.

Bekijk ook

In de media

Op deze pagina vind je diverse media-uitingen rondom het programma Nu Niet Zwanger en initiatiefneemster Connie Rijlaarsdam.

Impact & instrumenten

Een overzichtelijke weergave van onderzoeken naar het programma, factsheets, webinars en resultaten die impact hebben.

Landelijk beschikbaar

Nu Niet Zwanger is in de meeste Nederlandse gemeenten beschikbaar. Maar de problematiek speelt in elke gemeente.


Meer informatie

Wil je de mogelijkheden van dit programma voor jouw gemeente of organisatie bespreken? Neem dan contact met ons op via: nnz@ggdghor.nl

Volg NNZ op LinkedIn

Volg de Nu Niet Zwanger pagina op LinkedIn om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Onze partners

Rutgers
GGD GHOR Nederland
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport