Contact

Met je organisatie/gemeente deelnemen aan het programma? Neem dan contact op met het landelijk programmateam. Wil je weten of het programma al is gestart in jouw regio? Kijk dan bij ‘Op de kaart‘. Om op de hoogte te blijven van ons programma meld je jezelf aan voor onze nieuwsbrief.

Snel contact opnemen?

Telefoon:
030 – 25 23 00 4

Mail:
nnz@ggdghor.nl

Over ons

Het landelijk programmateam bestaat uit het kernteam Connie Rijlaarsdam, Daniëlle van Sambeek en Laura Rust, aangevuld met kwartiermakers Hans Schleiffert, Pauline Tichelman en Vera Doorten. Het kernteam bewaakt de inhoud, de kwaliteit en het proces ten aanzien van de landelijke uitrol. De kwartiermakers begeleiden regio’s die met het programma starten bij de lokale invulling ervan. Ervaringen en best practices uit de regio’s worden getoetst en gebruikt om het programma landelijk verder te ontwikkelen.

De landelijke uitrol van het programma Nu Niet Zwanger wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en is ondergebracht bij GGD GHOR NederlandExpertisecentrum seksualiteit Rutgers neemt als inhoudelijk expert deel aan het projectteam van Nu Niet Zwanger. Middelen en materialen voor een zorgvuldige overdracht van kennis en de methodiek van Nu Niet Zwanger worden samen met hen ontwikkeld.

Regiegroep

De regiegroep geeft sturing aan de landelijke uitrol van het programma Nu Niet Zwanger. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van GGD GHOR Nederland, Rutgers, GGD’en en gemeenten. De leden zijn:

Marcelle Hendrickx

Voorzitter; Wethouder jeugd, gemeente Tilburg

Ton Coenen

Directeur GGD GHOR Nederland

Moniek Pieters

Directeur Publieke Gezondheid GGD Gelderland-Zuid

Carola Koper

Directeur GGD Regio Utrecht

Jordy Clemens

Wethouder gemeente Heerlen

Luc Lauwers

Manager nationale programma’s

Daniëlle van Sambeek

Secretaris; Programmamanager NNZ

Connie Rijlaarsdam

Programmamanager NNZ

Raad van Advies

Nu Niet Zwanger hecht grote waarde aan zorgvuldigheid en integriteit. Daarom is een Raad van Advies aangesteld, bestaande uit:

Prof. Dr. Carlo Leget

Voorzitter; Universiteit voor Humanistiek, voorzitter leerstoel Zorgethiek, hoogleraar zorgethiek, bijzonder hoogleraar palliatieve zorg

Prof. Mr. Paul Vlaardingerbroek

Kinderrechter, (voormalig) hoogleraar familie- en jeugdrecht, Tilburg University

Drs. Ingrid van Zoest

AVG (arts voor verstandelijk gehandicapten), leidinggevende medische dienst bij ASVZ

Prof. Dr. Koos van der Velden

Hoogleraar public health, Radboud UMC Nijmegen

Drs. Marèse Bulstra

Gynaecoloog

Bekijk wie er meedoen

Ben je opzoek naar contactgegevens van een lokaal NNZ programma?

Veelgestelde vragen

De methodiek van het programma is geformuleerd op basis van onderzoek naar de werkzame bestanddelen en best practices in Tilburg, Rotterdam en Nijmegen. Maar het uitgangspunt is maatwerk: zorg op maat, waarbij uitzonderingen op de regels dus altijd mogelijk zijn.

Nee, absoluut niet. Nu Niet Zwanger respecteert zonder enig voorbehoud de reproductieve rechten en het recht van alle vrouwen en mannen om in vrijheid te kiezen voor (het aantal) kinderen en voor het moment waarop zij die willen krijgen. Zonder dwang, drang, discriminatie of geweld. Het zelfbeschikkingsrecht en de keuzevrijheid van eenieder (inclusief minderjarigen) staat hierbij te allen tijde voorop. Daarnaast zet Nu Niet Zwanger zich in voor het recht op toegang tot informatie, educatie en middelen, zodat iedereen een geïnformeerde keuze kan maken.

Als een cliënt een klacht heeft over Nu Niet Zwanger kan hij of zij contact opnemen met de organisatie en/of de hulpverlener die hem of haar normaal gesproken begeleid. Iedere hulpverleningsorganisatie heeft een klachtenregeling en een onafhankelijke klachtencommissie. De hulpverlener kan assisteren bij het indienen van een klacht. Desgewenst kan ook contact worden opgenomen met het landelijk team van Nu Niet Zwanger via nnz@ggdghor.nl. Het landelijk team monitort klachten die regionaal binnenkomen ten aanzien van de handelswijze van Nu Niet Zwanger.

Het landelijk team van Nu Niet Zwanger bewaakt de kwaliteit samen met de Regiegroep en de Raad van Advies. Belangrijke elementen bij deze kwaliteitsbewaking zijn onder andere de (kern)documenten, de inzet van kwartiermakers bij de start van het programma en methodiekbewaking vanuit het landelijk team door onder meer monitoring, verplichte scholing, training en intervisie.

De naam van het programma komt voort uit de uitspraak van een cliënt: ‘Natuurlijk wil ik nu niet zwanger worden. Dat kan ik er nu helemaal niet bij hebben!’ Een groot deel van de cliënten wil nu niet zwanger worden. Om te weten óf iemand nu wel of niet zwanger wil worden moet je als professional het gesprek aangaan over kinderwens en over de omstandigheden waarin iemand wel of niet zwanger zou willen worden.

Deze verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente(n) en de GGD. Vanuit het landelijk programma is er ondersteuning in de vorm van de inzet van een kwartiermaker.

Nu Niet Zwanger is een uniek preventieprogramma waarbij het persoonlijke en het maatschappelijke belang en de ethische onderbouwing vooropstaan. Daarnaast is er natuurlijk ook een financieel aspect. De Vereniging Nederlandse Gemeenten vroeg in het kader van het programma ‘Besluit met muisjes’ aan Stichting Society Impact om een analyse van de kosten en de baten van Nu Niet Zwanger te maken. De kosten bleken circa € 403 per cliënt, terwijl met begeleiding na een geboorte een bedrag tussen € 6.820 en € 52.070 gemoeid is, afhankelijk van de intensiteit van de begeleiding. De volledige MKBA, conclusies en aanbevelingen staan hier.

NNZ richt zich op kwetsbare mensen (m/v) in de vruchtbare leeftijd met een combinatie van (complexe) problemen: ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek, ongedocumenteerd zijn, armoede, huiselijk geweld etc. Deze problematieken spelen overal. Bovendien worden mensen in een crisissituatie vaak in een stad opgevangen en gaan ze na stabilisatie weer terug naar hun woonplaats. Maar de problemen zijn dan niet opgelost. Daarom is het belangrijk dat elke gemeente meedoet, zodat iedereen in een kwetsbare situatie laagdrempelig toegang kan hebben tot het programma.


Meer informatie

Wil je de mogelijkheden van dit programma voor jouw gemeente of organisatie bespreken? Neem dan contact met ons op via: nnz@ggdghor.nl

Volg NNZ op LinkedIn

Volg de Nu Niet Zwanger pagina op LinkedIn om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Onze partners

Rutgers
GGD GHOR Nederland
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport