Voor wie

“Wat zou een zwangerschap voor jou betekenen, nu, in deze fase van je leven?” Alleen door erover te praten kom je erachter of een cliënt nu wel of geen kinderwens heeft.

NNZ richt zich op de hulpverleners

Het programma Nu Niet Zwanger is bestemd voor hulpverleners die onder andere werken in de verslavingszorg, GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg, vrouwenhulpverlening, GGD, wijkteams, MEE, dak- en thuislozenzorg, jeugdzorg, welzijnszorg, maatschappelijk werk en bij Veilig Thuis. Zij hebben een vertrouwensrelatie met hun cliënt en werken aan diens stabiliteit. Vanuit die persoonlijke relatie kunnen zij het gesprek aangaan over zaken rond kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

De hulpverleners richten zich op hun cliënten

De cliënten die Nu Niet Zwanger via de hulpverlener wil bereiken zijn vrouwen en mannen in de vruchtbare leeftijd met (een combinatie van) complexe problemen. Dakloosheid, schulden, psychiatrische problemen, verslaving, een verstandelijke beperking, illegaliteit en/of loverboyproblematiek. Het zijn mensen die vrijwel altijd al geruime tijd in beeld zijn bij hulpverleners. Hun leven wordt veelal bepaald door de hectiek van de dag en het is (daardoor) vaak lastig om zelf echt de regie te nemen over de situatie. Als ze hun kinderwens willen uitstellen blijkt het organiseren van anticonceptie vaak ingewikkeld. Of hun kennis over anticonceptie is beperkt of onjuist, door bijvoorbeeld achtergrond en opvoeding.

Binnen het kader van dit programma worden persoonsgegevens van cliënten verwerkt. Voor meer informatie, zie onze Programmafolder”.

Problemen en combinaties van problemen hebben op iedereen een ander effect. Er is geen vaste meetlat die zwart op wit de mogelijkheden of de beperkingen van een cliënt bepaalt. Alleen de individuele situatie, de draagkracht en de eigen ideeën van de cliënt bepalen dat.

Bekijk ook

Hoe het werkt

Een Nu Niet Zwanger programma kent regionaal een vaste structuur. Leer meer over de werkwijze en methodiek van het programma.

Impact & Instrumenten

Een overzichtelijke weergave van onderzoeken naar het programma, factsheets, webinars en resultaten die impact hebben.

Landelijk beschikbaar

Nu Niet Zwanger is in de meeste Nederlandse gemeenten beschikbaar. Maar de problematiek speelt in elke gemeente.