Privacyverklaring

GGD GHOR Nederland hecht waarde aan je privacy. Bij het bezoeken van de website www.nunietzwanger.nl worden je persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Hierbij houden wij ons aan de regels die voortvloeien uit geldige privacy wet- en regelgeving (Algemene verordening gegevensbescherming).

Verspreiding van persoonsgegevens

GGD GHOR Nederland zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens verkregen via de website www.nunietzwanger.nl delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Wel delen wij e-mails als dat nodig is om je vraag te beantwoorden.

Beveiliging van je persoonsgegevens

GGD GHOR Nederland doet haar uiterste best om haar websites te beveiligen tegen misbruik en de over jouw opgeslagen data te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De website van Nu Niet Zwanger is o.a. beveiligd via HTTPS en informatie die je ons geeft met behulp van het contactformulier wordt verzonden via SSL. Dit zorgt ervoor dat gegevens tussen de website en je browser beschermd zijn. 

Cookies

Nu Niet Zwanger maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van cookies.

Bewaartermijn persoonsgegevens

GGD GHOR Nederland bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van relevante wet- en regelgeving is vereist.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die met links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

GGD GHOR Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze verklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heb je vragen over je privacy, neem dan contact met ons op via nnz@ggdghor.nl