Nieuws

Nieuw kabinet: stel Gezonde generatie tot doel in Regeerakkoord

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en daarmee een optimale kans op een kansrijke...

Podcast Lockdown reflecties met NNZ

In opdracht van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) maakte sociaal pedagoog Merel Steinweg een driedelige serie met de naam ‘lockdown...

Werkbezoek Kamerlid Bergkamp

Op 2 februari bracht Tweede Kamer lid Vera Bergkamp (D66) een digitaal werkbezoek aan GGD Gelderland-Zuid. Mevrouw Bergkamp wilde graag...

NNZ prominent in vierde voortgangsrapportage Kansrijke Start

In de vierde voortgangsrapportage over Kansrijke Start wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen van Nu Niet Zwanger. Over het toenemend aantal regio’s...

Staatssecretaris gaat voor duurzame borging

GroenLinks, Kamerlid Renkema heeft 2 december in het begrotingsdebat vragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul...

Friesland start met Nu Niet Zwanger

Kwetsbare vrouwen en mannen in Fryslân krijgen hulp bij het maken van een bewuste keus over hun kinderwens en anticonceptie....

Webinar Preconceptiezorg

Op 8 juli 2020 vond het webinar Preconceptiezorg plaats op initiatief van het College Perinatale Zorg (CPZ). Anne-Katrien Ausems, projectmanager...

Gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht, GGD ZHZ en samenwerkingspartners tekenen convenant

Op 7 juli tekenden de wethouders Ronald de Meij (Zwijndrecht) en Rik van der Linden (Dordrecht) en Karel Van Hengel, directeur van de Dienst...

Ingezonden brief NTOG over Nu Niet Zwanger

Gynaecoloog Van der kooij stuurde een ingezonden brief naar het NTOG: “Bureau Clara Wichmann maakt zich al jaren hard voor...

25 regio’s actief met Nu Niet Zwanger

In twee jaar tijd zijn 25 regio’s actief aan de slag met Nu Niet Zwanger. Een mijlpaal voor het programma,...