NNZ opgenomen in de databank erkende interventies van Vilans

Het Kenniscentrum voor de langdurige zorg Vilans, heeft Nu Niet Zwanger opgenomen in hun databank erkende interventies. In de databank van Vilans staan de erkende interventies, voor zover ze relevant zijn voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies. De partners in het samenwerkingsverband zijn: RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en Trimbos-instituut. Deze 7 landelijke kennisinstituten hanteren bij hun erkenningstrajecten dezelfde werkwijze en criteria. Deze zijn vastgelegd in de gezamenlijke notitie Erkenning van interventies 2019-2022.

Voor een optimale vindbaarheid van interventies binnen de ouderenzorg en gehandicaptenzorg screent Vilans periodiek erkende interventies opgenomen in de databanken van de aangesloten instituten. Nu Niet Zwanger kwam uit deze screening naar voren als relevant voor de gehandicaptenzorg.

Kijk voor meer informatie op de website van Vilans.


Deel via:

Het laatste nieuws

Belang van Nu Niet Zwanger helder beschreven in kamerbrief

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...

Trainingen voorjaar 2024

Ons nieuwe trainingsaanbod staat online! Na succesvolle trainingen eind 2023 en het eerste kwartaal van 2024 hebben we besloten dit...

Zet in op reproductieve gezondheid voor gezonde generaties

Ontdek hoe een doordachte aanpak van reproductieve gezondheid het aantal onbedoelde zwangerschappen vermindert én de gezondheid en kansen van toekomstige generaties verbetert.