Belang van Nu Niet Zwanger helder beschreven in kamerbrief

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar de Tweede Kamer gestuurd. De monitor van 2023 laat zien dat de Kansrijke Start-beweging verder is doorgezet en dat steeds meer gemeenten en professionals samenwerken in lokale en regionale coalities Kansrijke Start, waardoor ze snel naar elkaar kunnen doorverwijzen. Ook de beschikbaarheid van interventies en zorgaanbod voor een Kansrijke Start is toegenomen.

Over Nu Niet Zwanger: “In 82 procent van de gemeenten werken hulpverleners met het programma Nu Niet Zwanger. Met dit programma helpen zij mensen bewuster na te denken over hun kinderwens en het gebruik van anticonceptie.”

De staatssecretaris schrijft in de aanbiedingsbrief dat de komende periode volop verder zal worden gegaan met het versterken, uitbouwen en verder verankeren van de lokale ketenaanpak Kansrijke Start. Het actieprogramma Kansrijke Start wil bereiken dat aanstaande ouders een weloverwogen keuze kunnen maken om een kind te krijgen, gezond zwanger worden, dat kinderen zo gezond mogelijk geboren worden en dat ouders voldoende steun en mogelijkheden hebben om hun kind gezond en kansrijk op te laten groeien. Duurzame bestaanszekerheid voor iedereen begint met het creëren van een kansrijke start voor nieuwe generaties. Met een samenhangende aanpak van gezondheid, bestaanszekerheid en kansengelijkheid over domeinen heen (health in all policies) kan grote maatschappelijke winst ontstaan.

De voortgangsrapportage en monitor zijn gelijktijdig verschenen met de voortgangsbrief en de monitor onbedoelde zwangerschappen. Kijk voor de voortgangsrapportage, de monitor van het RIVM en de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer op:  Kamerbrief over 7e voortgangsrapportage actieprogramma Kansrijke Start | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl


Deel via:

Het laatste nieuws

NPO Radio 1 interview Villa VdB

In het NPO Radio1-programma Villa VdB vertellen Connie Rijlaarsdam en Hans Schleiffert over het programma Nu Niet Zwanger en het belang van kinderwensverkenning.

Volkskrant: ‘Een gesprek over de kinderwens is voor iedereen een goed idee’

Artsen en hulpverleners zouden veel vaker moeten vragen of hun patiënten en cliënten wel kinderen willen, betogen Connie Rijlaarsdam en Hans Schleiffert in de Volkskrant van 5 juni. ‘We hebben...

Belang van Nu Niet Zwanger helder beschreven in kamerbrief

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...