Onbedoelde zwangerschap bij complexe problematiek, hoe kunnen we dit voorkomen?

‘Mag je je als zorgverlener wel bemoeien met de kinderwens van een patiënt? En zo ja, hoe ga je het gesprek daarover aan?’ Daarover hebben Connie Rijlaarsdam, Carlo Leget en Eric Steegers het artikel Onbedoelde zwangerschap bij complexe problematiek, hoe kunnen we dit voorkomen? geschreven. Het artikel is medio augustus gepubliceerd op de website en in het magazine van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

De meerwaarde van het bespreken van een kinderwens en het belang hiervan wordt in het artikel duidelijk benoemd. Een open en eerlijk gesprek hierover om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen ongeacht het soort problematiek, dat is waar het programma Nu Niet Zwanger voor staat.  

Het artikel is vormgegeven aan de hand van een casus: een alleenstaande vrouw (26 jaar) met een afspraak bij de huisarts voor een soatest, waar uit de vragenlijst blijkt dat de vrouw geen anticonceptie gebruikt. Deze informatie met daarbij de al bekende informatie bij de huisarts over eerdere onbedoelde zwangerschappen, roept een gevoel van verantwoordelijkheid op. Daar tegenover staat de vraag ‘welk recht heb je als arts om je te mengen in de privésfeer van je patiënten?’  

Door verder in te gaan op de autonomie van de patiënt, wordt een net zo’n interessante aanvullende vraag gesteld: ‘Hoe kun je een dergelijk gesprek zo voeren dat de patiënte ook werkelijk gesteund wordt in haar autonomie zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden en er geen sprake is van verborgen paternalisme of sturing door een zorgverlener?’

Lees het online artikel en welke rol het programma Nu Niet Zwanger hierin biedt via www.ntvg.nl/artikelen/onbedoelde-zwangerschap-bij-complexe-problematiek


Deel via:

Het laatste nieuws

Nederland kleurt roze!

Sinds begin dit jaar zijn er maar liefst 36(!) nieuwe gemeenten gestart met Nu Niet Zwanger®. Deze week werd bekend dat ...

Nu Niet Zwanger bereikt bijna driekwart van Nederland

In het afgelopen half jaar zijn er 40 gemeenten gestart met Nu Niet Zwanger. Daarmee bereikt het programma in vijf...

Nu.nl in gesprek met NNZ

Nu.nl ging in gesprek met het NNZ-team van GGD Haaglanden over hun ervaringen in de praktijk.