Iedereen moet regie kunnen nemen over de eigen kinderwens

Oproep aan de politiek, beleidsmakers en professionals:

Ongetwijfeld zullen tijdens de komende verkiezingen veel debatten gaan over bestaanszekerheid en het terugdringen van kansenongelijkheid. En terecht. De focus dient daarbij te liggen op een kansrijke start, en die begint wat ons betreft ruim vóór een zwangerschap.

In Nederland bieden we op verschillende manieren hulp en zorg voor een kansrijke start en het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen. Van keuzehulp tot abortushulpverlening en van VoorZorg tot Stevig Ouderschap. Echter, deze interventies zouden wij liever voor blijven. We moeten ervoor zorgen dat mensen in staat zijn regie te nemen over de eigen kinderwens. Voor iedereen in Nederland en mensen in kwetsbare omstandigheden in het bijzonder.

Voor die laatste groep zet Nu Niet Zwanger® zich sinds 2018 succesvol in om kinderwens, seksualiteit en anticonceptie bespreekbaar te maken en waar nodig zorg te bieden. Via deze kinderwensverkenning kunnen mensen een bewuste, geïnformeerde keuze maken over hun actuele kinderwens.

Als mensen zich vanuit een bewuste keuze op tijd kunnen beschermen tegen een zwangerschap of zich daar bewust op kunnen voorbereiden, is het mogelijk het aantal onbedoelde en ongewenste zwangerschappen te verminderen, de gezondheid en kansen van pasgeborenen te vergroten, gezondheidsverschillen te verkleinen en kansenongelijkheid terug te dringen.

In het GALA zijn concrete acties geformuleerd dit te bereiken. Wij vragen het toekomstig beleid deze weg met overtuiging verder in te slaan met speciale aandacht voor het belang van kinderwensverkenning.

Ieder van ons – in politiek, beleid en praktijk – dient hiervoor de focus te verleggen naar preventie. Van de effecten van een onbedoelde zwangerschap naar ervoor zorgen dat iedereen regie kan nemen over de eigen kinderwens.

Landelijk Programma Nu Niet Zwanger®


Deel via:

Het laatste nieuws

Zet in op reproductieve gezondheid voor gezonde generaties

Ontdek hoe een doordachte aanpak van reproductieve gezondheid het aantal onbedoelde zwangerschappen vermindert én de gezondheid en kansen van toekomstige generaties verbetert.

Factsheet januari 2024: Alle GGD’en doen mee!

Per januari 2024 hebben alle 25 GGD'en een Nu Niet Zwanger team. Landelijke dekking is hiermee weer een stap dichterbij. Lees hier onze factsheet.

Luistertip!

In hele heldere woorden vertelt kwartiermaker Hans Schleiffert in de podcast Lef! over de inhoud en het belang van Nu Niet Zwanger®.