Factsheet NNZ: landelijke resultaten juni 2021

Factsheets, Onderzoeken & Resultaten

De olievlek van Nu Niet Zwanger blijft zich verspreiden over het land. Inmiddels zijn 480 organisaties aangesloten bij een van de 33 NNZ-programma’s. In deze organisaties zetten ruim 1000 aandachtsfunctionarissen zich in om het gedachtegoed te verspreiden onder hun collega’s. En recente onderzoeksresultaten laten zien dat kinderwens bespreekbaar wordt gemaakt, cliënten heel tevreden zijn over de begeleiding en professionals grote meerwaarde zien van het programma voor hun cliënten. In onze halfjaarlijkse factsheet presenteren we met trots de resultaten van twee recente onderzoeken en de landelijke resultaten van Nu Niet Zwanger. Bekijk de NNZ Factsheet Juni 2021.


Deel via: