Landelijke resultaten

Nu Niet Zwanger verspreidt zich als een olievlek over het land. Ieder half jaar belichten we de voortgang en resultaten in een factsheet: NNZ factsheet DEC2020

Onderzoek AEF

Andersson Elffers Felis (AEF) heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de waarde van Nu Niet Zwanger in de praktijk. De resultaten zijn weergegeven in een factsheet en een uitgebreid eindrapport

MKBA

Met een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse heeft de VNG laten zien dat investeren in NNZ op termijn kosten voor de gemeenschap kan besparen. Lees hier de rapportage, factheet en onze toelichting.