Staatssecretaris gaat voor duurzame borging

07-12-2020
Deel via:

GroenLinks, Kamerlid Renkema heeft 2 december jl in het begrotingsdebat vragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis over Nu Niet Zwanger:

“Met betrekking tot preventie heb ik nog een andere vraag. Het programma Nu Niet Zwanger staat op losse schroeven. De financiering stopt bijna en de gemeenten hebben niet de middelen om het zelf te financieren. Tegelijkertijd hoor ik veel enthousiasme over dat programma. Kan de staatssecretaris aangeven of hij van plan is om die financiering landelijk te continueren? En als hij dat niet van plan is, waarom eigenlijk niet?”

Het antwoord van de staatssecretaris:

“Er is inderdaad veel enthousiasme over Nu Niet Zwanger (NNZ). De landelijke uitrol van Nu Niet Zwanger, als onderdeel van het actieprogramma Kansrijke Start, verloopt dan ook voorspoedig. In meer dan 130 gemeenten is NNZ op dit moment al beschikbaar. Het uiteindelijk doel is landelijke beschikbaarheid van NNZ. Inzet van NNZ is het voorkómen van onbedoelde en ongeplande zwangerschappen bij zeer kwetsbare vrouwen én mannen die op dat moment geen kinderwens hebben. Door NNZ krijgen ze regie over hun kinderwens en kunnen ze een weloverwogen keuze maken, in plaats van dat een zwangerschap hen ‘overkomt’.

Aangezien NNZ veel leed voorkomt door kwetsbare mensen bij dit zeer belangrijke onderwerp, namelijk kinderwens, te ondersteunen, is de inzet om dit in de toekomst te behouden. Daarom wordt nu, net als voor alle andere onderdelen van Kansrijke Start (gericht op meer kinderen een kansrijke start bieden tijdens de 1e 1000 dagen), hard gewerkt aan een goede, duurzame borging na beëindiging van het programma aan het einde van deze kabinetsperiode, waar duurzame financiering deel van uit maakt. Ik ben voornemens om nog deze kabinetsperiode mogelijkheden te bezien om NNZ (en breder ook de ondersteuning van de lokale coalities Kansrijke Start) een langere periode financieel te ondersteunen.”