"Ik begrijp heel goed dat mensen zeggen: we willen leed voorkomen. Dat proberen wij ook."

27-10-2020

Toch is het wetsvoorstel volgens hem niet de oplossing. Carlo Leget geeft als voorzitter van de raad van advies van Nu…

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

20-10-2020

Ons programma Nu Niet Zwanger kan vragen oproepen of het nodig is (maatschappelijk belang), verantwoord is (ethische onderbouwing) en of…

Webinar: praktijkverhalen en resultaten van Nu Niet Zwanger

24-09-2020

Op donderdagavond 17 september stond Nu Niet Zwanger centraal tijdens een webinar in het kader van Kansrijke Start, voor de…

Factsheet Nu Niet Zwanger: landelijke cijfers

22-09-2020

We zijn nu 2,5 jaar onderweg met de landelijke uitrol van Nu Niet Zwanger. Het programma verspreidt zich als een…

Resultaten Nu Niet Zwanger in beeld voor verloskundigen

18-09-2020

Verloskundigen spelen een belangrijke rol in het netwerk van Nu Niet Zwanger en zijn vaak zeer betrokken. Een mooie illustratie…

"De basis van succes is vertrouwen en respect"

15-09-2020

Eind 2019 ontving Connie Rijlaarsdam de Els Borstprijs van V&VN Verpleegkundig Specialisten. De prijs wordt uitgereikt aan iemand die zich…

Nu Niet Zwanger onderdeel van huisartsen standaard

08-09-2020

In de recent herziene NHG-Standaard 'Anticonceptie' staat voortaan een expliciete verwijzing naar Nu Niet Zwanger: GGD Overweeg kwetsbare vrouwen voor…

Webinar Preconceptiezorg 8 juli 2020: terugkijken nu mogelijk

20-08-2020

Op 8 juli 2020 vond het webinar Preconceptiezorg plaats op initiatief van het College Perinatale Zorg (CPZ). Anne-Katrien Ausems, projectmanager…

De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht, GGD ZHZ en samenwerkingspartners tekenen convenant en zetten volgende stap.

09-07-2020

Op 7 juli tekenden de wethouders Ronald de Meij (Zwijndrecht) en Rik van der Linden (Dordrecht) en Karel Van Hengel, directeur van de Dienst…

Praktijkperikel: NNZ had hier het verschil kunnen maken

29-05-2020

'Tot zover de preventieve geneeskunde' kopt het praktijkperikel dat op 15 mei op de website van Medisch Contact verscheen. Het…