TSG: Nu Niet Zwanger in bijna twee derde van alle gemeenten in Nederland

Factsheets, Onderzoeken & Resultaten

Het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen publiceerde 22 juni 2023 het artikel van Mariëlle Cloin; Laura rust; Wendy Jeeninga en Daniëlle van Sambeek over de beschikbaarheid van Nu Niet Zwanger in Nederland.

Uit de gesprekken met de cliënten blijkt dat zij blij zijn dat de hulpverlener het gesprek over kinderwensen aangaat. Ze voelen zich gehoord door de hulpverlener en ervaren respect en vertrouwen. Het betekent veel voor cliënten dat ze hun eigen keuzen mogen en kunnen maken en hierbij praktisch en financieel ontzorgd worden. Ook gaven cliënten aan meer zelfvertrouwen te hebben gekregen en dat ze (opnieuw) hebben geleerd om zelf te beslissen over zaken die hun leven beïnvloeden.

Samenvatting
Het programma Nu Niet Zwanger is gericht op het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen bij mensen in kwetsbare omstandigheden. Hulpverleners in het sociaal en medisch domein gaan daartoe tijdens reguliere contactmomenten met hun eigen cliënten (m/v) in gesprek over hun kinderwens. Ze ondersteunen hen bij het maken van een geïnformeerde en vrijwillige keuze, en bieden desgewenst begeleiding bij het kiezen en het realiseren van anticonceptie. Onderzoek laat zien dat de ervaringen van hulpverleners en cliënten met Nu Niet Zwanger positief zijn en leverde ook verbeterpunten op. Begin 2023 wordt het programma in bijna twee derde van de gemeenten in Nederland uitgevoerd en ligt de focus op structurele, landelijke borging


Deel via: