RIVM-monitor en ZonMw-onderzoeken onbedoelde zwangerschappen

Factsheets, Onderzoeken & Resultaten

Het kabinet heeft als doelstelling om het aantal ongewenste en onbedoelde zwangerschappen en (herhaalde) abortussen te verminderen, door samen met maatschappelijke organisaties passende voorlichting en ondersteuning te bieden. Hiervoor is het belangrijk om inzicht te hebben in de redenen van vrouwen voor abortussen, zoals ook in het coalitieakkoord is aangegeven, en ook in de achtergronden van onbedoelde zwangerschappen.

In aanvulling daarop vind ik het belangrijk om meer inzicht te verkrijgen in de ervaringen van vrouwen én mannen met hulpverlening en zorg in het geval zij met een onbedoelde zwangerschap zijn geconfronteerd.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. van Ooijen

Nu de RIVM-rapportage over besluitvorming bij onbedoelde zwangerschappen beschikbaar is en we beter zicht hebben op wat de ZonMw-onderzoeken gaan opleveren, wil de staatssecretaris samen met de Minister van VWS goed bekijken welke vragen (nader) onderzocht dienen te worden, gelet op de genoemde doelstelling van het kabinet.

Lees hier de monitor onbedoelde (tiener)zwangerschappen.


Deel via: