Kwaliteitsinstrument NNZ

4. Blijven doen

Het landelijk team heeft een kwaliteitsinstrument voor Nu Niet Zwanger ontwikkeld. Dit instrument biedt NNZ-teams bij de lokale GGD’en ondersteuning bij de implementatie en borging van het programma. Het instrument bestaat uit vijf indicatoren met bijbehorende vragenlijsten, tips en goede voorbeelden ter inspiratie. De resultaten worden omgezet in een visuele vertaling van de actuele situatie en ontwikkelpunten. Zo zien de teams met het kwaliteitsinstrument snel wat er al bereikt is en waar naartoe gewerkt wordt. Het landelijk team NNZ zet het instrument vanaf 2023 in als gesprekstool over kwaliteit bij de jaarlijkse gesprekken met de NNZ-teams en management van de GGD.


Deel via: