Factsheet NNZ: landelijke resultaten dec 2020

Resultaten

Het bereik van Nu Niet Zwanger laat ook in 2020 een stijgende lijn zien. Inmiddels zijn er 31 programma’s met 139 aangesloten gemeenten en meer dan 300 deelnemende organisaties. Met ruim 7500 kwetsbare cliënten is een eerlijk gesprek gevoerd over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Ieder half jaar belichten we de voortgang en resultaten in een landelijke factsheet. Deze keer daarin ook aandacht voor scholing binnen het programma en de maatschappelijke kosten en baten van het programma. Lees meer in de NNZ factsheet DEC2020.


Deel via: