Kansrijke Start

Nu Niet Zwanger heeft als interventie een plaats in het landelijk actieprogramma Kansrijke Start.

Het actieprogramma zet in op extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen, waaronder gezinnen waar sprake is van een kwetsbare opvoedsituatie. De ondersteuning is gericht op bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap. Daarbij is een goede koppeling tussen het medische en het sociale domein inclusief de publieke gezondheid essentieel, zodat meer kinderen een kansrijke start krijgen. Door het verbinden van de medische keten en het sociale domein bouwt Nu Niet Zwanger bij uitstek aan een lokale coalitie zoals die binnen Kansrijke Start wordt bedoeld.

Kansrijke Start kent drie actielijnen: voor, tijdens en na de zwangerschap. Nu Niet Zwanger staat beschreven in de actielijn voor de zwangerschap. De situatie na een zwangerschap is tegelijkertijd een situatie voor een mogelijke nieuwe zwangerschap, en tijdens de zwangerschap kan er al verkend worden welke ideeën een cliënt heeft over de situatie na de bevalling. Daarmee loopt Nu Niet Zwanger als het ware door de drie actielijnen heen.