Tilburgse wethouder voorzitter regiegroep Nu Niet Zwanger

Wethouder Marcelle Hendrickx wordt de voorzitter van de regiegroep Nu Niet Zwanger. De regiegroep geeft sturing aan de landelijke uitrol van het programma Nu Niet Zwanger met daarin vertegenwoordigers van GGD GHOR Nederland, Rutgers, GGD’en en gemeenten. Het programma Nu Niet Zwanger startte in Tilburg in 2014 en maakt met de benoeming van de Tilburgse wethouder de cirkel rond.

De regiegroep houdt de vinger aan de pols en ziet erop toe dat de uitvoering van het programma zo soepel mogelijk verloopt binnen de gestelde kaders van het ministerie van VWS. In opdracht van het Ministerie van VWS heeft het landelijke project Nu Niet Zwanger tot doel in 3 jaar tijd 25 programma’s uit te rollen in 25 verschillende regio’s.

Leden van de regiegroep zijn:

  • Marcelle Hendrickx (voorzitter), wethouder jeugd, Gemeente Tilburg
  • Ton Coenen, directeur Rutgers
  • Moniek Pieters, Directeur Publieke Gezondheid GGD Gelderland Zuid
  • Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD Regio Utrecht
  • Ilse Saris, wethouder jeugd, Gemeente Winterswijk
  • Connie Rijlaarsdam en Daniëlle van Sambeek (secretaris), programmamanager NNZ
  • Hugo Backx (agendalid), directeur GGD GHOR Nederland

Ontstaan Nu Niet Zwanger

Het programma is in 2014 ontstaan in Tilburg, regio Hart voor Brabant, op initiatief van Connie Rijlaarsdam en richt zich op het ondersteunen van kwetsbare (potentiële) ouders om de regie te nemen over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Door het gesprek aan te gaan, bij hun leefwereld aan te sluiten en te kijken naar hun vragen, behoeften, barrières en mogelijkheden bij kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zo krijgen kwetsbare (potentiële) ouders meer regie over hun leven en kunnen samen met een professional kijken wat het beste bij hen past en een basis leggen voor een stabiele toekomst.


Deel via:

Het laatste nieuws

Staatssecretaris: ‘Onze ambitie is helder.’

Staatssecretaris van het ministerie van VWS, Maarten van Ooijen opende deze week de landelijke bijeenkomst van Nu Niet Zwanger met...

NVOG: ‘Maak NNZ in alle gemeenten beschikbaar’

In een steunbetuiging roept de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) staatsecretaris Van Ooijen op Nu Niet Zwanger landelijk beschikbaar te maken. Lees meer.

OPINIE: ‘Investeer in preventie en die begint al bij kinderwens’

"Er zijn nog twee andere problemen, namelijk dat veel zorgverleners niet actief vragen of patiënten een kinderwens hebben en dat mensen zonder actuele kinderwens, maar wel met anticonceptie behoefte, vaak niet worden herkend. Daardoor krijgen zij geen goede hulp."