Tilburgse wethouder voorzitter regiegroep Nu Niet Zwanger

Wethouder Marcelle Hendrickx wordt de voorzitter van de regiegroep Nu Niet Zwanger. De regiegroep geeft sturing aan de landelijke uitrol van het programma Nu Niet Zwanger met daarin vertegenwoordigers van GGD GHOR Nederland, Rutgers, GGD’en en gemeenten. Het programma Nu Niet Zwanger startte in Tilburg in 2014 en maakt met de benoeming van de Tilburgse wethouder de cirkel rond.

De regiegroep houdt de vinger aan de pols en ziet erop toe dat de uitvoering van het programma zo soepel mogelijk verloopt binnen de gestelde kaders van het ministerie van VWS. In opdracht van het Ministerie van VWS heeft het landelijke project Nu Niet Zwanger tot doel in 3 jaar tijd 25 programma’s uit te rollen in 25 verschillende regio’s.

Leden van de regiegroep zijn:

  • Marcelle Hendrickx (voorzitter), wethouder jeugd, Gemeente Tilburg
  • Ton Coenen, directeur Rutgers
  • Moniek Pieters, Directeur Publieke Gezondheid GGD Gelderland Zuid
  • Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD Regio Utrecht
  • Ilse Saris, wethouder jeugd, Gemeente Winterswijk
  • Connie Rijlaarsdam en Daniëlle van Sambeek (secretaris), programmamanager NNZ
  • Hugo Backx (agendalid), directeur GGD GHOR Nederland

Ontstaan Nu Niet Zwanger

Het programma is in 2014 ontstaan in Tilburg, regio Hart voor Brabant, op initiatief van Connie Rijlaarsdam en richt zich op het ondersteunen van kwetsbare (potentiële) ouders om de regie te nemen over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Door het gesprek aan te gaan, bij hun leefwereld aan te sluiten en te kijken naar hun vragen, behoeften, barrières en mogelijkheden bij kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zo krijgen kwetsbare (potentiële) ouders meer regie over hun leven en kunnen samen met een professional kijken wat het beste bij hen past en een basis leggen voor een stabiele toekomst.


Deel via:

Het laatste nieuws

NPO Radio 1 interview Villa VdB

In het NPO Radio1-programma Villa VdB vertellen Connie Rijlaarsdam en Hans Schleiffert over het programma Nu Niet Zwanger en het belang van kinderwensverkenning.

Volkskrant: ‘Een gesprek over de kinderwens is voor iedereen een goed idee’

Artsen en hulpverleners zouden veel vaker moeten vragen of hun patiënten en cliënten wel kinderen willen, betogen Connie Rijlaarsdam en Hans Schleiffert in de Volkskrant van 5 juni. ‘We hebben...

Belang van Nu Niet Zwanger helder beschreven in kamerbrief

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...