Nu Niet Zwanger draag je samen

Een aantal regio’s in het land heeft deze maand met hun samenwerkingspartners via een convenant bekrachtigd samen verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoer en implementatie van Nu Niet Zwanger.

Ondertekenaars van een convenant zijn de lokale gemeenten, de GGD, partners in het medisch domein (huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen) en het sociaal domein (GGz, maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, VeiligThuis, jeugdberscherming etc.).

In de regio Arnhem maken tien samenwerkende gemeenten Nu Niet Zwanger regionaal mogelijk. Vierenvijftig partijen stellen daar samen hun cliënten in staat een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet overvallen hoeven te worden door een onbedoelde zwangerschap.


In Brabant Noord Oost noemde wethouder Menno Roozendaal van gemeente Meierijstad het tekenen van het convenant en de daaraan gekoppelde feestelijke bijeenkomst belangrijk zodat het thema blijft leven op zowel bestuurlijk/managementniveau als op de werkvloer.

We vinden het belangrijk om nog eens een keer aan te stippen hoe dit thema onder de aandacht gebracht moet worden in je eigen organisatie en tussen organisaties onderling.

(Menno Roozendaal wethouder gemeente Meierijstad)

Deel via:

Het laatste nieuws

Belang van Nu Niet Zwanger helder beschreven in kamerbrief

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...

Trainingen voorjaar 2024

Ons nieuwe trainingsaanbod staat online! Na succesvolle trainingen eind 2023 en het eerste kwartaal van 2024 hebben we besloten dit...

Zet in op reproductieve gezondheid voor gezonde generaties

Ontdek hoe een doordachte aanpak van reproductieve gezondheid het aantal onbedoelde zwangerschappen vermindert én de gezondheid en kansen van toekomstige generaties verbetert.