Nu Niet Zwanger draag je samen

Een aantal regio’s in het land heeft deze maand met hun samenwerkingspartners via een convenant bekrachtigd samen verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoer en implementatie van Nu Niet Zwanger.

Ondertekenaars van een convenant zijn de lokale gemeenten, de GGD, partners in het medisch domein (huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen) en het sociaal domein (GGz, maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, VeiligThuis, jeugdberscherming etc.).

In de regio Arnhem maken tien samenwerkende gemeenten Nu Niet Zwanger regionaal mogelijk. Vierenvijftig partijen stellen daar samen hun cliënten in staat een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet overvallen hoeven te worden door een onbedoelde zwangerschap.


In Brabant Noord Oost noemde wethouder Menno Roozendaal van gemeente Meierijstad het tekenen van het convenant en de daaraan gekoppelde feestelijke bijeenkomst belangrijk zodat het thema blijft leven op zowel bestuurlijk/managementniveau als op de werkvloer.

We vinden het belangrijk om nog eens een keer aan te stippen hoe dit thema onder de aandacht gebracht moet worden in je eigen organisatie en tussen organisaties onderling.

(Menno Roozendaal wethouder gemeente Meierijstad)

Deel via:

Het laatste nieuws

Onbedoelde zwangerschap bij complexe problematiek, hoe kunnen we dit voorkomen?

'Mag je je als zorgverlener wel bemoeien met de kinderwens van een patiënt? En zo ja, hoe ga je het...

NNZ opgenomen in de databank erkende interventies van Vilans

Het Kenniscentrum voor de langdurige zorg Vilans heeft Nu Niet Zwanger opgenomen in hun databank erkende interventies als relevant voor de gehandicaptenzorg.

Staatssecretaris: ‘Onze ambitie is helder.’

Staatssecretaris van het ministerie van VWS, Maarten van Ooijen opende deze week de landelijke bijeenkomst van Nu Niet Zwanger met...