Nu Niet Zwanger draag je samen

Een aantal regio’s in het land heeft deze maand met hun samenwerkingspartners via een convenant bekrachtigd samen verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoer en implementatie van Nu Niet Zwanger.

Ondertekenaars van een convenant zijn de lokale gemeenten, de GGD, partners in het medisch domein (huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen) en het sociaal domein (GGz, maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, VeiligThuis, jeugdberscherming etc.).

In de regio Arnhem maken tien samenwerkende gemeenten Nu Niet Zwanger regionaal mogelijk. Vierenvijftig partijen stellen daar samen hun cliënten in staat een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet overvallen hoeven te worden door een onbedoelde zwangerschap.


In Brabant Noord Oost noemde wethouder Menno Roozendaal van gemeente Meierijstad het tekenen van het convenant en de daaraan gekoppelde feestelijke bijeenkomst belangrijk zodat het thema blijft leven op zowel bestuurlijk/managementniveau als op de werkvloer.

We vinden het belangrijk om nog eens een keer aan te stippen hoe dit thema onder de aandacht gebracht moet worden in je eigen organisatie en tussen organisaties onderling.

(Menno Roozendaal wethouder gemeente Meierijstad)

Deel via:

Het laatste nieuws

Kwartiermaker bij NNZ

In personeelsmagazine Maggezien van Acknowledge vertelt kwartiermaker Hans Schleiffert over het werk van een kwartiermaker en het belang van Nu Niet Zwanger.

Artikel Sociaal Bestek: “Een stabiel leven voor de cliënt, daar hoort praten over kinderwens bij.”

‘De manier waarop je nu volgens de NNZ-methodiek met je cliënt in gesprek gaat is een eyeopener’ vertelt Karlijn van Esch,...

Nederland kleurt roze!

Sinds begin dit jaar zijn er maar liefst 36(!) nieuwe gemeenten gestart met Nu Niet Zwanger®. Deze week werd bekend dat ...