Nu Niet Zwanger draag je samen

Een aantal regio’s in het land heeft deze maand met hun samenwerkingspartners via een convenant bekrachtigd samen verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoer en implementatie van Nu Niet Zwanger.

Ondertekenaars van een convenant zijn de lokale gemeenten, de GGD, partners in het medisch domein (huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen) en het sociaal domein (GGz, maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, VeiligThuis, jeugdberscherming etc.).

In de regio Arnhem maken tien samenwerkende gemeenten Nu Niet Zwanger regionaal mogelijk. Vierenvijftig partijen stellen daar samen hun cliënten in staat een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet overvallen hoeven te worden door een onbedoelde zwangerschap.


In Brabant Noord Oost noemde wethouder Menno Roozendaal van gemeente Meierijstad het tekenen van het convenant en de daaraan gekoppelde feestelijke bijeenkomst belangrijk zodat het thema blijft leven op zowel bestuurlijk/managementniveau als op de werkvloer.

We vinden het belangrijk om nog eens een keer aan te stippen hoe dit thema onder de aandacht gebracht moet worden in je eigen organisatie en tussen organisaties onderling.

(Menno Roozendaal wethouder gemeente Meierijstad)

Deel via:

Het laatste nieuws

Nu Niet Zwanger bereikt bijna driekwart van Nederland

In het afgelopen half jaar zijn er 40 gemeenten gestart met Nu Niet Zwanger. Daarmee bereikt het programma in vijf...

Nu.nl in gesprek met NNZ

Nu.nl ging in gesprek met het NNZ-team van GGD Haaglanden over hun ervaringen in de praktijk.

Eerlijke gesprekken, concrete resultaten

Wethouder Marianne Smitsmans – Burhenne en projectleider Ellen Jeuken over weloverwogen keuzes.