Nu Niet Zwanger draag je samen

Een aantal regio’s in het land heeft deze maand met hun samenwerkingspartners via een convenant bekrachtigd samen verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoer en implementatie van Nu Niet Zwanger.

Ondertekenaars van een convenant zijn de lokale gemeenten, de GGD, partners in het medisch domein (huisartsen, ziekenhuizen, verloskundigen) en het sociaal domein (GGz, maatschappelijk werk, maatschappelijke opvang, verslavingszorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, VeiligThuis, jeugdberscherming etc.).

In de regio Arnhem maken tien samenwerkende gemeenten Nu Niet Zwanger regionaal mogelijk. Vierenvijftig partijen stellen daar samen hun cliënten in staat een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet overvallen hoeven te worden door een onbedoelde zwangerschap.


In Brabant Noord Oost noemde wethouder Menno Roozendaal van gemeente Meierijstad het tekenen van het convenant en de daaraan gekoppelde feestelijke bijeenkomst belangrijk zodat het thema blijft leven op zowel bestuurlijk/managementniveau als op de werkvloer.

We vinden het belangrijk om nog eens een keer aan te stippen hoe dit thema onder de aandacht gebracht moet worden in je eigen organisatie en tussen organisaties onderling.

(Menno Roozendaal wethouder gemeente Meierijstad)

Deel via:

Het laatste nieuws

OPINIE: ‘Investeer in preventie en die begint al bij kinderwens’

"Er zijn nog twee andere problemen, namelijk dat veel zorgverleners niet actief vragen of patiënten een kinderwens hebben en dat mensen zonder actuele kinderwens, maar wel met anticonceptie behoefte, vaak niet worden herkend. Daardoor krijgen zij geen goede hulp."

Nu Niet Zwanger draag je samen

Een aantal regio's in het land heeft deze maand met hun samenwerkingspartners via een convenant bekrachtigd samen verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoer en implementatie van Nu Niet Zwanger.

‘Elke vrouw kan een onbedoelde zwangerschap overkomen’

Vrijwel geen enkele vrouw in de vruchtbare levensfase kan 100% voorkomen om zwanger te raken zonder dit gepland te hebben, te willen of daarmee ingestemd te hebben.