Succesvol programma Nu Niet Zwanger krijgt landelijk vervolg

Minister Hugo de Jonge brengt vandaag samen met verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam een speciaal huisbezoek in Tilburg. Zij bezoeken één van de kwetsbare ouders die haar kinderwens uitstelde door deel te nemen aan het project Nu Niet Zwanger. Met dit huisbezoek start officieel de landelijke uitrol van het project.

Het project Nu Niet Zwanger van initiatiefneemster Connie Rijlaarsdam startte in 2014 in Tilburg. Nu Niet Zwanger is een concreet programma van GGD GHOR Nederland en Rutgers dat zich specifiek richt op het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen bij kwetsbare ouders met bijvoorbeeld psychische problemen of een verslaving. Door het voeren van een eerlijk gesprek met hen over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, wordt veel leed voorkomen. Uithuisplaatsing van hele jonge kinderen en inzet van jeugdzorg zijn hiermee van de baan.

Van regionaal naar landelijk

De succesvolle aanpak breidde zich van Tilburg uit naar Rotterdam en Nijmegen. Minister Hugo de Jonge besloot het programma van regionaal uit te breiden naar een landelijk niveau. Deze zomer zijn er zes regio’s gestart met de ondersteuning vanuit GGD GHOR Nederland en er hebben zich al veel gemeenten en regio’s gemeld. De bedoeling is dat er de komende drie jaar 25 programma’s in 25 verschillende regio’s’ Nu Niet Zwanger gaat draaien.

Ondersteuning van professionals

Nu Niet Zwanger is een samenwerking van GGD GHOR Nederland en Rutgers. GGD GHOR Nederland heeft als taak om zoveel mogelijk regio’s en gemeenten te bereiken. Rutgers ontwikkelt in samenwerking met professionals en GGD GHOR Nederland de ondersteunende materialen zoals  scholing en e-learning en een methodiekbeschrijving voor professionals.

Kansrijke Start

Nu Niet Zwanger maakt deel uit van het programma Kansrijke Start van het ministerie van VWS.  Het programma richt onder andere op het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg. Ook het verbeteren van de voorlichting over anticonceptie en een gezonde zwangerschap bij (aanstaande) ouders is een belangrijk aandachtspunt.


Deel via:

Het laatste nieuws

Trainingsaanbod 2024

In 2024 verzorgt het landelijk programma op zeven locaties in Nederland basistrainingen in de methodiek van Nu Niet Zwanger. Deze trainingen worden gegeven door leden van het landelijk programma.

De successen van Nu Niet Zwanger

Vijf jaar geleden is het landelijk programma Nu Niet Zwanger (NNZ) gestart. In vijf jaar is het programma uitgegroeid van lokaal programma tot landelijke interventie. Meer dan 250 gemeenten en vele instellingen doen eraan mee. Vaak wordt gevraagd hoe dat is gelukt. Dat vertellen we graag in...

NNZ nadert landelijke dekking

Nu Niet Zwanger groeit zodat 84% van de inwoners van Nederland in een gemeente woont waar Nu Niet Zwanger® wordt uitgevoerd. lees meer.