“Daarom geloof ik in Nu Niet Zwanger”

Op sociale media sprak minister Hugo de Jonge zich vandaag uit over de reden waarom hij in Nu Niet Zwanger gelooft. Lees hier zijn bericht:

Als je de beslissing neemt om een kindje te willen krijgen, dan is dat een beslissing voor de rest van het leven. Sommige mensen nemen die beslissing weloverwogen. Andere mensen zijn blij verrast met de komst van nieuw leven. En weer andere mensen schrikken behoorlijk van een positieve zwangerschapstest.

Juist als je in kwetsbare omstandigheden leeft, omdat je bijvoorbeeld verslaafd bent, zware schulden hebt, dakloos bent, psychische problemen hebt en een verstandelijke beperking, dan ben je vaak niet bewust bezig met een kinderwens. Die zwangerschap overkomt je. Met alle gevolgen van dien.
Specialistisch verpleegkundige Connie Rijlaarsdam startte daarom het project ‘Nu Niet Zwanger’. Omdat elk kind recht heeft op een goede start. En omdat iedereen in kwetsbare omstandigheden hulp verdient om te voorkomen dat een onbedoelde zwangerschap een toch al ingewikkeld leven nog veel ingewikkelder maakt. Het project Nu Niet Zwanger dat Connie daarom begon, helpt kwetsbare mannen en vrouwen die een opeenstapeling van complexe problemen en beperkingen hebben, om de regie over hun al dan niet bestaande kinderwens te nemen. Door open en eerlijk – en vrijwillig! – in gesprek te gaan: wil je kinderen in deze fase van je leven? Denk je dat je nu in staat bent om voor kinderen te zorgen? En als dat niet zo is: zullen we dan helpen bij het regelen van anticonceptie?

Het project Nu Niet Zwanger is onderdeel geworden van ons programma Kansrijke Start dat er op gericht is om zorg en ondersteuning in de 1e 1000 dagen te verbeteren en kinderen zo een kansrijke start te geven. In de drie regio’s waar Nu Niet Zwanger al langer loopt, zijn inmiddels 2600 van dit soort gespreksreeksen met mannen en vrouwen gestart. Daaruit bleek dat meer dan 80 procent van de gesproken mensen op dat moment geen kinderwens had. Deze groep is geholpen met adequate anticonceptie. In de 15 regio’s die in 2018 en 2019 zijn gestart met Nu Niet Zwanger, hebben inmiddels de eerste gesprekken met in totaal 205 mannen en vrouwen plaatsgevonden, 68 procent van hen denkt nu niet aan kinderen.

Wie de rauwe praktijk kent van de jeugdbescherming, van de verslavingszorg, de psychiatrie, de zorg voor dak- en thuislozen, die weet dat hiermee in alle eenvoud heel veel leed is voorkomen. In die rauwe praktijk kan de geboorte van een kindje een recept zijn voor verdriet, van ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, van onherstelbare schade die al tijdens de zwangerschap optreedt, van moeders en vaders die daar verdriet van hebben en weer een probleem aan hun toch al complexe leven zien toegevoegd.

En dat is dus te voorkomen. En daarom geloof ik in het project Nu Niet Zwanger. #NuNietZwanger #KansrijkeStart Lees hier meer over het project ‘Nu Niet Zwanger’: www.nunietzwanger.nl


Deel via:

Het laatste nieuws

Belang van Nu Niet Zwanger helder beschreven in kamerbrief

Op 17 april heeft staatssecretaris Van Ooijen de jaarlijkse voortgangsrapportage Kansrijke Start en de landelijke monitor van het RIVM naar...

Trainingen voorjaar 2024

Ons nieuwe trainingsaanbod staat online! Na succesvolle trainingen eind 2023 en het eerste kwartaal van 2024 hebben we besloten dit...

Zet in op reproductieve gezondheid voor gezonde generaties

Ontdek hoe een doordachte aanpak van reproductieve gezondheid het aantal onbedoelde zwangerschappen vermindert én de gezondheid en kansen van toekomstige generaties verbetert.