Toezeggingen staatssecretaris over Kansrijke Start en NNZ

In de kamerbrief “Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2021” van 7 juli 2021 staan heldere toezeggingen van staatssecretaris van VWS Blokhuis over Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger:

“Borging Kansrijke Start en Nu niet Zwanger. In het AO zwangerschap en geboorte op 10 december vorig jaar heeft de staatssecretaris toegezegd om de mogelijkheden om Kansrijke Start en Nu niet Zwanger te borgen terug te koppelen aan de Tweede Kamer. Gezien de goede resultaten en het brede draagvlak van NNZ is het voornemen om deze aanpak structureel te borgen bij gemeenten. Inzet is om de landelijke ondersteuning nog minstens 2 jaar voort te zetten en gemeenten deels tegemoet te komen in de kosten van de uitvoering van NNZ. Deze 2 jaar zijn anticiperend op ontwikkelingen op het terrein van preventie. Verdere vervolgstappen zijn aan een nieuw kabinet. In de tussentijd worden wel de voorbereidingen getroffen voor de borging van de huidige resultaten van het actieprogramma Kansrijke Start samen met de betrokken partijen. De staatssecretaris beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan.”

Voor meer informatie zie rijksoverheid.nl


Deel via:

Het laatste nieuws

Nu.nl in gesprek met NNZ

Nu.nl ging in gesprek met het NNZ-team van GGD Haaglanden over hun ervaringen in de praktijk.

Eerlijke gesprekken, concrete resultaten

Wethouder Marianne Smitsmans – Burhenne en projectleider Ellen Jeuken over weloverwogen keuzes.

Onbedoelde zwangerschap bij complexe problematiek, hoe kunnen we dit voorkomen?

'Mag je je als zorgverlener wel bemoeien met de kinderwens van een patiënt? En zo ja, hoe ga je het...