Toezeggingen staatssecretaris over Kansrijke Start en NNZ

In de kamerbrief “Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2021” van 7 juli 2021 staan heldere toezeggingen van staatssecretaris van VWS Blokhuis over Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger:

“Borging Kansrijke Start en Nu niet Zwanger. In het AO zwangerschap en geboorte op 10 december vorig jaar heeft de staatssecretaris toegezegd om de mogelijkheden om Kansrijke Start en Nu niet Zwanger te borgen terug te koppelen aan de Tweede Kamer. Gezien de goede resultaten en het brede draagvlak van NNZ is het voornemen om deze aanpak structureel te borgen bij gemeenten. Inzet is om de landelijke ondersteuning nog minstens 2 jaar voort te zetten en gemeenten deels tegemoet te komen in de kosten van de uitvoering van NNZ. Deze 2 jaar zijn anticiperend op ontwikkelingen op het terrein van preventie. Verdere vervolgstappen zijn aan een nieuw kabinet. In de tussentijd worden wel de voorbereidingen getroffen voor de borging van de huidige resultaten van het actieprogramma Kansrijke Start samen met de betrokken partijen. De staatssecretaris beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan.”

Voor meer informatie zie rijksoverheid.nl


Deel via:

Het laatste nieuws

OPINIE: ‘Investeer in preventie en die begint al bij kinderwens’

"Er zijn nog twee andere problemen, namelijk dat veel zorgverleners niet actief vragen of patiënten een kinderwens hebben en dat mensen zonder actuele kinderwens, maar wel met anticonceptie behoefte, vaak niet worden herkend. Daardoor krijgen zij geen goede hulp."

Nu Niet Zwanger draag je samen

Een aantal regio's in het land heeft deze maand met hun samenwerkingspartners via een convenant bekrachtigd samen verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoer en implementatie van Nu Niet Zwanger.

‘Elke vrouw kan een onbedoelde zwangerschap overkomen’

Vrijwel geen enkele vrouw in de vruchtbare levensfase kan 100% voorkomen om zwanger te raken zonder dit gepland te hebben, te willen of daarmee ingestemd te hebben.