NNZ prominent in vierde voortgangsrapportage Kansrijke Start

In de vierde voortgangsrapportage over Kansrijke Start wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen van Nu Niet Zwanger. Over het toenemend aantal regio’s en het groeiend aantal aandachtsfunctionarissen: “Inmiddels zijn er landelijk meer dan 300 organisaties aangesloten bij NNZ. Het gaat hierbij om organisaties in de verslavingszorg, GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg, vrouwenhulpverlening, GGD, reclassering, wijkteams, MEE, dak- en thuislozenzorg, jeugdzorg, welzijnszorg, maatschappelijk werk, Veilig Thuis, huisartsen, verloskundigen en/of gynaecologen. Binnen die organisaties zijn in totaal 630 aandachtsfunctionarissen voor NNZ aan het werk. Zij ondersteunen de andere professionals in hun organisatie bij het bespreekbaar maken van de kinderwens en het bieden van maatwerk in begeleiding en ondersteuning.”


Deel via:

Het laatste nieuws

Nu.nl in gesprek met NNZ

Nu.nl ging in gesprek met het NNZ-team van GGD Haaglanden over hun ervaringen in de praktijk.

Eerlijke gesprekken, concrete resultaten

Wethouder Marianne Smitsmans – Burhenne en projectleider Ellen Jeuken over weloverwogen keuzes.

Onbedoelde zwangerschap bij complexe problematiek, hoe kunnen we dit voorkomen?

'Mag je je als zorgverlener wel bemoeien met de kinderwens van een patiënt? En zo ja, hoe ga je het...