NNZ prominent in vierde voortgangsrapportage Kansrijke Start

In de vierde voortgangsrapportage over Kansrijke Start wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen van Nu Niet Zwanger. Over het toenemend aantal regio’s en het groeiend aantal aandachtsfunctionarissen: “Inmiddels zijn er landelijk meer dan 300 organisaties aangesloten bij NNZ. Het gaat hierbij om organisaties in de verslavingszorg, GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg, vrouwenhulpverlening, GGD, reclassering, wijkteams, MEE, dak- en thuislozenzorg, jeugdzorg, welzijnszorg, maatschappelijk werk, Veilig Thuis, huisartsen, verloskundigen en/of gynaecologen. Binnen die organisaties zijn in totaal 630 aandachtsfunctionarissen voor NNZ aan het werk. Zij ondersteunen de andere professionals in hun organisatie bij het bespreekbaar maken van de kinderwens en het bieden van maatwerk in begeleiding en ondersteuning.”


Deel via:

Het laatste nieuws

Staatssecretaris: ‘Onze ambitie is helder.’

Staatssecretaris van het ministerie van VWS, Maarten van Ooijen opende deze week de landelijke bijeenkomst van Nu Niet Zwanger met...

NVOG: ‘Maak NNZ in alle gemeenten beschikbaar’

In een steunbetuiging roept de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) staatsecretaris Van Ooijen op Nu Niet Zwanger landelijk beschikbaar te maken. Lees meer.

OPINIE: ‘Investeer in preventie en die begint al bij kinderwens’

"Er zijn nog twee andere problemen, namelijk dat veel zorgverleners niet actief vragen of patiënten een kinderwens hebben en dat mensen zonder actuele kinderwens, maar wel met anticonceptie behoefte, vaak niet worden herkend. Daardoor krijgen zij geen goede hulp."