Friesland start met Nu Niet Zwanger

Kwetsbare vrouwen en mannen in Fryslân krijgen hulp bij het maken van een bewuste keus over hun kinderwens en anticonceptie. GGD Fryslân, alle Friese gemeenten, medische en maatschappelijke organisaties haken aan bij het landelijke programma Nu Niet Zwanger, dat als doel heeft leed bij onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. het volledige artikel in het Friesch Dagblad lees je hier.


Deel via:

Het laatste nieuws

Staatssecretaris: ‘Onze ambitie is helder.’

Staatssecretaris van het ministerie van VWS, Maarten van Ooijen opende deze week de landelijke bijeenkomst van Nu Niet Zwanger met...

NVOG: ‘Maak NNZ in alle gemeenten beschikbaar’

In een steunbetuiging roept de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) staatsecretaris Van Ooijen op Nu Niet Zwanger landelijk beschikbaar te maken. Lees meer.

OPINIE: ‘Investeer in preventie en die begint al bij kinderwens’

"Er zijn nog twee andere problemen, namelijk dat veel zorgverleners niet actief vragen of patiënten een kinderwens hebben en dat mensen zonder actuele kinderwens, maar wel met anticonceptie behoefte, vaak niet worden herkend. Daardoor krijgen zij geen goede hulp."