Titel

Connie Rijlaarsdam voerde gesprekken met dertig vrouwen van wie buiten kijf stond: worden ze zwanger, dan tekent zich groot leed af. Ze bevroeg hen uitgebreid. Wat bleek: deze vrouwen hádden meestal helemaal geen kinderwens, maar aan verantwoorde anticonceptie kwamen ze niet toe. Een spiraaltje was voor hen te duur en de pil verantwoord slikken te lastig in hun chaotische leven.

Ontstaan

Het programma Nu Niet Zwanger is een initiatief van verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam toen werkzaam voor GGD Hart voor Brabant. Zij kwam vaak in contact met kwetsbare ouders die door een combinatie van complexe problemen ongepland en ongewenst zwanger raakten en niet in staat waren een veilige omgeving te bieden aan hun kind.

Connie startte een pilot en benaderde kwetsbare (potentiële) ouders in beeld van hulpverleners. Ze ging met hen in gesprek over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptiegebruik. Haar pilot werd in de gemeente Tilburg samen met een toenemend aantal ketenpartners succesvol uitgevoerd en werd overgenomen door de gemeente Rotterdam.

Connie werd vanwege haar inzet voor dit programma in april 2017 verkozen tot ‘Meest Invloedrijke Persoon in de Openbare Gezondheidszorg in 2016’. Het succes van de pilots in Tilburg en Rotterdam, de waardering en de landelijke aandacht voor het werk van Connie hebben ertoe dat de minister De Jonge (VWS) het programma in meer regio’s wil laten starten.

Raad van Advies

Het programma hecht zeer veel waarde aan haar zorgvuldigheid en integriteit. Daarvoor is een Raad van Advies aangesteld, welke bestaat uit:

Prof. Dr. Carlo Leget (Voorzitter); Universiteit voor Humanistiek; voorzitter leerstoel Zorgethiek; hoogleraar Zorgethiek; bijzonder hoogleraar palliatieve zorg.

Prof. Mr. Paul Vlaardingerbroek; (voormalig) Hoogleraar familie- en jeugdrecht; Tilburg University.

Prof. Dr. Pauline Meurs; Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (voorzitter); Socioloog, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

“Met wat ik mijn lichaam aandeed, had ik niet veracht zwanger te worden en als je knetterhigh bent of strontlazarus, denk je ook niet aan de pil”