Voor wie?

Het programma Nu Niet Zwanger is er voor (potentiële) ouders met een verhoogde kwetsbaarheid. Denk aan ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek en illegaliteit.

Vaak is het een combinatie van factoren die leidt tot een (op dat moment) weinig geschikte situatie om een kind op te voeden. De potentiële ouders zijn vrijwel altijd al in beeld van bijvoorbeeld de verslavingszorg, GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg, vrouwenhulpverlening, GGD, reclassering, wijkteams, MEE, dak- en thuislozenzorg en de Raad voor de Kinderbescherming.

Zelf regie nemen over je kinderwens blijkt niet altijd eenvoudig. Wanneer je leven een wirwar van problemen is  en je leeft in de waan van de dag, is anticonceptie vaak het laatste waar je aan denkt.

Kwetsbare (potentiële) ouders kunnen de verantwoordelijkheid soms niet overzien. Door met elkaar in gesprek te gaan, scheppen we duidelijkheid over de kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Doelgroep Nu Niet Zwanger

Kwetsbare mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd waarbij sprake is van (vaak) een combinatie van:

  • Opeenstapeling van problemen en beperkingen (multi-problematiek) zoals het zich gecombineerd voordoen van bijvoorbeeld ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek, illegaliteit, etc.
  • Gebrek aan zelfredzaamheid en zelf herstellend vermogen
  • Tekortschieten of onvoldoende aansluiten van hulp van zorg en omgeving
  • Vanwege complexe problematiek (vrijwel) altijd al in beeld bij diverse organisaties

“Met wat ik mijn lichaam aandeed, had ik niet verwacht zwanger te worden en als je knetterhigh bent of strontlazarus, denk je ook niet aan de pil”