Voor wie?

Het programma Nu Niet Zwanger is er voor (potentiële) ouders met een verhoogde kwetsbaarheid.

Denk aan ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek en illegaliteit. De potentiële ouders zijn vrijwel altijd al in beeld van de hulpverlening. Vaak is het een combinatie van factoren die leidt tot een (op dat moment) weinig geschikte situatie om een kind op te voeden.

Zelf regie nemen over je kinderwens is dan niet eenvoudig. Wanneer je leven een wirwar van problemen is en je leeft in de waan van de dag, is anticonceptie vaak het laatste waar je aan denkt. Om bewuste keuzes te kunnen maken moet je juiste en eerlijke informatie aangereikt krijgen en daar waar nodig de gewenste ondersteuning.

Wat is de impact en betekenis van een zwangerschap en het opvoeden van een kind in een kwetsbare situatie? Wat betekent dat voor de ouder? En wat betekent dat voor het kind? Hoe verhouden die ideeën en verwachtingen zich tot de werkelijkheid? Is dat wat de ouder – op dit moment – ook écht wil?

Vanuit die aansluiting willen we voorkomen dat mensen ongepland of ongewenst zwanger worden.

Doelgroep Nu Niet Zwanger

Kwetsbare mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd waarbij sprake is van (vaak) een combinatie van:

  • Opeenstapeling van problemen en beperkingen (multi-problematiek) zoals het zich gecombineerd voordoen van bijvoorbeeld ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek, illegaliteit, etc.
  • Gebrek aan zelfredzaamheid en zelf herstellend vermogen
  • Tekortschieten of onvoldoende aansluiten van hulp van zorg en omgeving
  • Vanwege complexe problematiek (vrijwel) altijd al in beeld bij diverse organisaties

 

“Met wat ik mijn lichaam aandeed, had ik niet verwacht zwanger te worden en als je knetterhigh bent of strontlazarus, denk je ook niet aan de pil”