Met wie?

Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor kinderwens en adequate anticonceptie? In principe ben je dat zelf, maar geldt dat ook voor mensen die (tijdelijk) zelf niet de regie kunnen voeren? Nu Niet Zwanger investeert in de twee belangrijke ketens: de keten van hulpverleners en de medische keten, zoals huisartsen en gyneacologen.

Ondanks dat kwetsbare (potentiële) ouders vaak bij meerdere instanties bekend zijn, wordt het thema kinderwens, seksualiteit en anticonceptie meestal niet besproken. Professionals kunnen het als een moeilijk of onethisch onderwerp ervaren, vinden het een privé-onderwerp, voelen zich niet deskundig of zien het niet als hun taak. Wordt het thema wel besproken, dan is het van belang dat er afspraken zijn over de kaders en mogelijkheden voor professionals om in te handelen.

 

divider img

Keten van hulpverleners

Het landelijk programmateam van Nu Niet Zwanger ondersteunt jou als professional in het signaleren, bespreken en het nemen van verantwoordelijkheid op dit thema.

Dit doen we onder meer via bijscholing, intervisie om het gesprek met kwetsbare (potentiële) ouders aan te gaan en aan te sluiten bij hun leefwereld.

Zo kun je e-learning volgen en deelnemen aan intervisie. Daarnaast is er ondersteunend materiaal om thema’s bespreekbaar te maken en een methodiekbeschrijving van Nu Niet Zwanger.

Medische keten

Intensieve samenwerking met professionals die zich bezighouden met somatische problemen, zoals huisartsen, GGD-artsen en gynaecologen is noodzakelijk.

Het landelijk team van Nu Niet Zwanger investeert in het organiseren van afspraken en randvoorwaarden op dit gebied waarbij doelmatigheid en zorgvuldigheid voorop staan.

Binnen de keten moet snel geschakeld en op elkaar gerekend kunnen worden.

“Hulpverleners ervaren het soms als ongepast om met een cliënt te praten over een eventuele kinderwens. Dat is vreemd. Je bemoeit je immers wel met de financiën en moet soms zelfs kinderen uit huis plaatsen, maar over een nieuwe kinderwens praat je niet?”

De kracht van dit project zit in de outreach: vrouwen die zelf niet voor anticonceptie zouden komen, worden actief benaderd en thuis opgezocht, de aandachtsfunctionarissen in dit project hebben de kennis, toewijding en tijd om goed te counselen. Mij als gynaecoloog ontbreekt het simpelweg aan tijd om dat op deze manier te doen.