Met wie?

In principe is iedereen zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuzes met betrekking tot kinderwens en adequaat anticonceptiegebruik. Maar sommige situaties overkomen mensen.

Hoe bewust maken mensen die de regie zelf (tijdelijk) niet kunnen nemen deze keuzes? Nu Niet Zwanger investeert in twee belangrijke ketens: de keten van hulpverleners en de medische keten, zoals huisartsen en gynaecologen.

De onderwerpen kinderwens, seksualiteit en anticonceptie worden meestal niet besproken, ondanks dat kwetsbare (potentiële) ouders vaak bij meerdere instanties bekend zijn. Professionals vinden het soms een moeilijk of onethisch onderwerp. Vinden het een privé zaak, voelen zich niet deskundig of zien het niet als hun taak. Als het thema wel wordt besproken is het voor professionals belangrijk dat er afspraken zijn over de kaders en mogelijkheden voor hen, om in te handelen.

 

divider img

Keten van hulpverleners

Het landelijk programmateam van Nu Niet Zwanger ondersteunt jou als professional in het signaleren, bespreken en het nemen van verantwoordelijkheid op dit thema.

Dit doen we onder meer via bijscholing en intervisie om het gesprek met kwetsbare (potentiële) ouders aan te leren gaan, aan te sluiten bij hun leefwereld en de uitwerking van mogelijke concrete vervolgacties.

Naast persoonlijk contact en training is er een methodiekbeschrijving en e-learning beschikbaar en je volgt intervisie.

Medische keten

Intensieve samenwerking met professionals die zich bezighouden met somatische problemen, zoals huisartsen, GGD-artsen en gynaecologen is noodzakelijk.

Het landelijk team van Nu Niet Zwanger investeert in het organiseren van afspraken en randvoorwaarden op dit gebied waarbij doelmatigheid en zorgvuldigheid voorop staan.

Binnen de keten moet snel geschakeld en op elkaar gerekend kunnen worden.

“Hulpverleners ervaren het soms als ongepast om met een cliënt te praten over een eventuele kinderwens. Dat is vreemd. Je bemoeit je immers wel met de financiën en moet soms zelfs kinderen uit huis plaatsen, maar over een nieuwe kinderwens praat je niet?”

De kracht van dit project zit in de outreach: vrouwen die zelf niet voor anticonceptie zouden komen, worden actief benaderd en thuis opgezocht, de aandachtsfunctionarissen in dit project hebben de kennis, toewijding en tijd om goed te counselen. Mij als gynaecoloog ontbreekt het simpelweg aan tijd om dat op deze manier te doen.