Hoe we werken

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuzes met betrekking tot kinderwens en anticonceptiegebruik. Maar sommige situaties overkomen mensen.

“Natuurlijk wil ik nu niet zwanger worden, dat kan ik er nu helemaal niet bij hebben!” sprak een cliënt in de daklozenopvang tijdens een gesprek over haar kinderwens.

Dat gesprek om erachter te komen of iemand nu wel, of nu niet zwanger wil worden, begint bij de de direct betrokken hulpverlener zelf. Bijvoorbeeld met de vraag: “Wat betekent een zwangerschap nu, in deze fase van je leven, voor jou?”.

Heel vaak maken kwetsbare mensen namelijk helemaal geen keuze, maar zien zij zichzelf ineens met een zwangerschap geconfronteerd. Nu Niet Zwanger investeert in twee belangrijke ketens: de keten van hulpverleners en de medische keten, zoals huisartsen en gynaecologen.

Keten van hulpverleners

Het landelijk programmateam van Nu Niet Zwanger ondersteunt jou als professional in het signaleren, bespreken en het nemen van verantwoordelijkheid op dit thema.

Dit doen we onder meer via bijscholing en intervisie om het gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie aan te leren gaan, vanuit de leefwereld van de cliënt en bij de uitwerking van concrete mogelijke vervolgacties.

Naast persoonlijk contact en training is er een methodiekbeschrijving en e-learning beschikbaar en volg je intervisie.

Medische keten

Intensieve samenwerking met professionals die werkzaam zijn in het medisch domein, zoals huisartsen, GGD-artsen gynaecologen en verloskundigen is noodzakelijk.

Wanneer een cliënt haar kinderwens wil uitstellen moet anticonceptie ook bereikbaar worden gemaakt. Niet alleen financieel, maar vooral praktisch. Binnen deze keten moet op elkaar gerekend kunnen worden. Medische beslissingen zijn altijd het resultaat van een overeenkomst tussen de cliënt en de medisch behandelaar.

Nu Niet Zwanger investeert in het organiseren van lokale afspraken en coalities op dit gebied waarbij doelmatigheid en zorgvuldigheid voorop staan.

divider img

Mensenrechten

Nu Niet Zwanger werkt vanuit de reproductieve rechten en mensenrechten waarin vrouwen en mannen het recht hebben om in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf te kiezen voor het aantal kinderen en voor het moment waarop zij kinderen willen krijgen, zonder dat hierbij sprake is van dwang, drang, discriminatie of geweld. Het zelfbeschikkingsrecht en keuzevrijheid van een ieder staat hierbij voorop. Ook vrouwen en mannen die kwetsbaar zijn (bijvoorbeeld vanwege cognitieve beperking) hebben recht op voortplanting. Kwetsbare cliënten kunnen ook adequate opvoeders zijn. Stereotypering of uitsluiting van groepen wordt tegen gegaan.

Zij hebben daarnaast recht op toegang tot informatie, educatie en middelen. Kortom, Nu Niet Zwanger staat voor een respectvolle manier van werken waarbij er nooit sprake is van gedwongen keus.

“Hulpverleners ervaren het soms als ongepast om met een cliënt te praten over een eventuele kinderwens. Dat is vreemd. Je bemoeit je immers wel met de financiën en moet soms zelfs kinderen uit huis plaatsen, maar over een nieuwe kinderwens praat je niet?”

De kracht van dit project zit in de outreach: vrouwen die zelf niet voor anticonceptie zouden komen, worden actief benaderd en thuis opgezocht, de aandachtsfunctionarissen in dit project hebben de kennis, toewijding en tijd om goed te counselen. Mij als gynaecoloog ontbreekt het simpelweg aan tijd om dat op deze manier te doen.