Nu Niet Zwanger

Het programma Nu Niet Zwanger

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare (potentiële) ouders om de regie te nemen over hun kinderwens.

Daarvoor is het noodzakelijk om als hulpverlener een eerlijk gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Door aan te sluiten bij de dagelijkse leefwereld verken je met je cliënt welke vragen, emoties, opvattingen en barrières hierbij een rol spelen.

We ondersteunen vrouwen en mannen die vrijwel altijd al in beeld zijn van de hulpverlening. Als zij regie hebben over de eigen kinderwens, krijgen kwetsbare (potentiële) ouders letterlijk weer wat grip op de loop van hun leven.

divider img

Waarom werkt het?

Belangrijke uitgangspunten van het programma Nu Niet Zwanger zijn maatwerk en de proactieve persoonlijke benadering van de doelgroepDe meeste van hen willen gezien hun problemen niet eens zwanger worden, maar het lukt hen vaak niet hier regie op te nemen. Het bespreekbaar maken van kinderwens is geen vreemd, maar een logisch onderwerp. Het programma biedt professionals handvatten en zorgt daarnaast voor een laagdrempelige toegang van zorg.

Wat is nodig?

Als hulpverlener heb je de verantwoordelijkheid het gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Daarbij is het van belang om aandacht te besteden aan: kennis, verantwoordelijkheid, leefomgeving, emotie en geld. Dit zijn namelijk dé bepalende factoren in het kunnen nemen van regie over de eigen kinderwens.

“Een vrouw heeft het recht om van haar zwangerschap te genieten, als duidelijk wordt dat dit onmogelijk is, gaan we daarover met elkaar in gesprek”

Connie Rijlaarsdam voerde gesprekken met dertig vrouwen van wie buiten kijf stond: worden ze zwanger, dan tekent zich groot leed af. Ze bevroeg hen uitgebreid. Wat bleek: deze vrouwen hádden meestal helemaal geen kinderwens, maar aan verantwoorde anticonceptie kwamen ze niet toe. Een spiraaltje was voor hen te duur en de pil verantwoord slikken te lastig in hun chaotische leven.

Connie Rijlaarsdam, initiatiefnemer van het programma Nu Niet Zwanger