Nu Niet Zwanger

Het programma Nu Niet Zwanger

Met het programma Nu Niet Zwanger ondersteunen we kwetsbare (potentiële) ouders de regie te nemen over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Dit doen we door het gesprek aan te gaan, bij hun leefwereld aan te sluiten en te kijken naar hun vragen, behoeften, barrières en mogelijkheden bij kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

We ondersteunen vrouwen en mannen die hun kinderwens willen uitstellen. Niet ‘zo maar’, maar bij potentiële ouders die vrijwel altijd al in beeld zijn van de hulpverlening. Zo krijgen kwetsbare (potentiële) ouders meer regie over hun leven en kunnen samen met een professional kijken wat het beste bij hen past en een basis leggen voor een stabiele toekomst.

divider img

Waarom werkt het?

Belangrijke uitgangspunten van het programma Nu Niet Zwanger zijn maatwerk en de persoonlijke benadering. De meeste deelnemers willen niet eens zwanger worden, maar verkeren niet in de omstandigheden hier wat mee te doen.

Wat is nodig?

Om als hulpverlener het gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, is het van belang om in het gesprek aandacht te besteden aan: kennis, verantwoordelijkheid, leefomgeving, emotie en geld. Deze voorwaarden zijn zowel van belang voor de kwetsbare (potentiële) ouders, als de hulpverleners die met hen samen werken aan een stabiele toekomst.

“Een vrouw heeft het recht om van haar zwangerschap te genieten, als duidelijk wordt dat dit onmogelijk is, gaan we daarover met elkaar in gesprek”

Connie Rijlaarsdam voerde gesprekken met dertig vrouwen van wie buiten kijf stond: worden ze zwanger, dan tekent zich groot leed af. Ze bevroeg hen uitgebreid. Wat bleek: deze vrouwen hádden meestal helemaal geen kinderwens, maar aan verantwoorde anticonceptie kwamen ze niet toe. Een spiraaltje was voor hen te duur en de pil verantwoord slikken te lastig in hun chaotische leven.

Connie Rijlaarsdam, initiatiefnemer van het programma Nu Niet Zwanger