Nu Niet Zwanger

Het programma

Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken.

Dit is mogelijk wanneer professionals hier actief begeleiding op aanbieden, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Door vanuit de dagelijkse leefwereld van de cliënt te verkennen welke vragen, emoties, ideeën en drempels er daar bij hen over bestaan.

We ondersteunen vrouwen en mannen die vrijwel altijd al in beeld zijn van de hulpverlening. Een bewuste keuze maken of je nu al wel, of nu nog niet zwanger wil worden, geeft letterlijk regie op de loop van je leven.

divider img

Waarom werkt het?

Belangrijke uitgangspunten van het programma Nu Niet Zwanger zijn maatwerk en de proactieve persoonlijke benadering van de doelgroepDe meeste van hen willen nu niet eens zwanger worden, maar het lukt hen vaak niet dit goed te organiseren. Het bespreekbaar maken van kinderwens is geen vreemd, maar een logisch onderwerp. Het programma biedt professionals handvatten om dit gesprek aan te gaan en met hun cliënt de stappen te zetten die nodig zijn.

Wat is nodig?

Erachter komen of iemand nu wel, of nu niet zwanger wil worden, begint bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. En dat gesprek begint bij de de direct betrokken hulpverlener zelf. Bijvoorbeeld met de vraag: “Wat betekent een zwangerschap nu, in deze fase van je leven, voor jou?”. Daarbij is het belangrijk om zorgvuldig aandacht te besteden aan: kennis, verantwoordelijkheid, leefomgeving, emotie en geld. Dit zijn namelijk dé bepalende factoren in het kunnen nemen van regie over de eigen kinderwens.

“Een vrouw heeft het recht om van haar zwangerschap te genieten, wat is daar in haar situatie voor nodig? Daar gaan we met elkaar over in gesprek”

Connie Rijlaarsdam voerde gesprekken met dertig vrouwen van wie buiten kijf stond: worden ze zwanger, dan tekent zich groot leed af. Ze bevroeg hen uitgebreid. Wat bleek: deze vrouwen hádden meestal helemaal geen kinderwens, maar aan verantwoorde anticonceptie kwamen ze niet toe. Een spiraaltje was voor hen te duur en de pil verantwoord slikken te lastig in hun chaotische leven.

Connie Rijlaarsdam, initiatiefnemer van het programma Nu Niet Zwanger