Het programma in jouw regio

Om het programma Nu Niet Zwanger in een regio tot een succes te maken vraagt dit om:

  • professionals in het werkveld die uitvoerende taken op zich nemen;
  • managers die een ondersteunende en voorwaardenscheppende rol hebben en
  • bestuurders die alle faciliteiten kunnen bieden om een succesvolle invoering van het programma Nu Niet Zwanger mogelijk te maken.

Het invoeren van het programma Nu Niet Zwanger in een regio vraagt een projectmatige inzet van totaal twee jaar. Hierbij worden vier projectfases onderscheiden met elk een doorlooptijd van circa 6 maanden:

  1. Voorbereiding;
  2. Start van uitvoering;
  3. Optimaliseren en uitbreiden;
  4. Borgen in reguliere werkzaamheden.

Na afloop van de borging is de Nu Niet Zwanger-aanpak structureel ingebed in reguliere werkzaamheden van alle betrokken ketenpartners en worden nieuwe medewerkers getraind.

Samenwerking in allerlei vormen staat centraal bij dit programma. Bij de opstart is het belangrijk zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande netwerken, zowel op uitvoerend als bestuurlijk niveau.

Wilt u weten of uw gemeente/regio al deelneemt aan het programma? Kijk dan op de kaart of neem contact op met het landelijk team.

“Over kinderwens en anticonceptie werd niet gesproken. De verantwoordelijkheid voor het krijgen van een kind ligt bij de persoon zelf, maar soms overvraag je iemand daarmee”