Effect

Binnen het programma zien we dat veel deelnemers er vrijwillig voor kiezen hun eventuele kinderwens uit te stellen door passende en adequate anticonceptie te gebruiken.

Om als hulpverlener het gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, is het van belang om in het gesprek aandacht te besteden aan: kennis, verantwoordelijkheid, leefomgeving, emotie en geld. Deze voorwaarden zijn zowel van belang voor de deelnemers, als voor de hulpverleners die met hen samen werken aan een stabiele toekomst. Dit komt naar voren uit onderzoek naar de methodiek van Nu Niet Zwanger.

Een essentieel onderdeel van een succesvolle aanpak van het programma Nu Niet Zwanger is de lokale samenwerking en het nemen van verantwoordelijkheid. Alle professionals die zijn betrokken bij kwetsbare (potentiële) ouders hebben een rol in het bespreekbaar maken van kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Door het gesprek aan te gaan, bij hun leefwereld aan te sluiten en te kijken naar hun vragen, behoeften, barrières en mogelijkheden krijgen kwetsbare (potentiële) ouders meer regie over hun leven. Zodat zij vervolgens kunnen kijken wat het beste bij hen past en een basis leggen voor een stabiele toekomst.

“Het is fijn om te kunnen zeggen: als wij het willen, gaan we samenwonen. En als wij het willen, kunnen we voor een kindje gaan”