Effect

Nu Niet Zwanger heeft als doel om ongewenste en ongeplande zwangerschappen te voorkomen. We ondersteunen kwetsbare (potentiële) ouders om de regie te nemen over hun kinderwens. Vrijwillig en gemotiveerd.

Uit de gesprekken met de mensen die vanuit Nu Niet Zwanger begeleiding krijgen, weten we dat zij er in de meeste gevallen niet aan moet denken om nu in verwachting te raken. Zij zijn blij dat erover wordt gesproken, dat er aandacht voor is en de meerderheid kiest ervoor hun eventuele kinderwens uit te stellen door passende en adequate anticonceptie te gebruiken.

Om als hulpverlener het gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie, is het van belang om in het gesprek aandacht te besteden aan: kennis, verantwoordelijkheid, leefomgeving, emotie en geld. Dit zijn namelijk dé bepalende factoren in het kunnen nemen van regie op de eigen kinderwens, blijkt uit onderzoek naar de methodiek van Nu Niet Zwanger.

Een essentieel onderdeel van een succesvolle aanpak van het programma Nu Niet Zwanger is de lokale samenwerking en het nemen van verantwoordelijkheid. Alle professionals die zijn betrokken bij kwetsbare (potentiële) ouders hebben een rol in het bespreekbaar maken van kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Door het gesprek aan te gaan, bij hun leefwereld aan te sluiten en hun vragen, emoties, opvattingen en barrières te verkennen, geven we kwetsbare (potentiële) ouders regie over de eigen kinderwens en letterlijk weer wat grip op de loop van hun leven.

De kracht van het programma volgens GGD Rotterdam-Rijnmond:

Nu Niet Zwanger doet meer dan het ondersteunen van mensen in het maken van een keuze rond hun kinderwens en anticonceptie. Door mensen serieus te nemen, in hun autonomie te respecteren en met hen samen te onderzoeken wat waarde heeft, voelen mensen zich gehoord, gezien, serieus genomen en krijgen zij een stukje regie terug over hun leven, waarin vaak sprake is van grote chaos. Zoals een jonge cliënte verzuchtte na plaatsing van een spiraal: “Oh wat fijn, nu kan ik me de komende jaren op school richten en hoef ik niet bang te zijn dat ik zwanger raak”. Of een dakloze, verslaafde cliënte die graag maandelijks wil blijven menstrueren: “Laat er nou één ding normaal blijven in mijn leven”.

 

Niet zelden focussen hulpverleners zich eerst op alle andere problemen in iemands leven, en zien dit thema als een sluitstuk. Terwijl de komst van nog een kind de huidige situatie alleen maar meer bemoeilijkt. Het bespreken van kinderwens is juist het begin in het helpen ordenen van de mogelijke chaos waarin een kwetsbare cliënt zich bevindt. Neem de cliënte die in de schuldhulpverlening zit en de eerste prikpil via het programma ontving. Toen zij hoorde dat de tweede prikpil 2 euro kost, zei ze: “Daar ga ik voor sparen, zodat ik die zelf kan betalen”