Toezeggingen staatssecretaris over Kansrijke Start en NNZ

12-07-2021
Deel via:

In de kamerbrief “Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2021” van 7 juli 2021 staan heldere toezeggingen van staatssecretaris van VWS Blokhuis over Kansrijke Start en Nu Niet Zwanger:

“Borging Kansrijke Start en Nu niet Zwanger

In het AO zwangerschap en geboorte op 10 december vorig jaar heeft de staatssecretaris toegezegd om de mogelijkheden om Kansrijke Start en Nu niet Zwanger te borgen terug te koppelen aan de Tweede Kamer. Gezien de goede resultaten en het brede draagvlak van NNZ is het voornemen om deze aanpak structureel te borgen bij gemeenten. Inzet is om de landelijke ondersteuning nog minstens 2 jaar voort te zetten en gemeenten deels tegemoet te komen in de kosten van de uitvoering van NNZ. Deze 2 jaar zijn anticiperend op ontwikkelingen op het terrein van preventie. Verdere vervolgstappen zijn aan een nieuw kabinet. In de tussentijd worden wel de voorbereidingen getroffen voor de borging van de huidige resultaten van het actieprogramma Kansrijke Start samen met de betrokken partijen. De staatssecretaris beschouwt de toezegging hiermee als afgedaan.”

Voor meer informatie zie rijksoverheid.nl