Praktijkperikel: NNZ had hier het verschil kunnen maken

29-05-2020
Deel via:

‘Tot zover de preventieve geneeskunde’ kopt het praktijkperikel dat op 15 mei op de website van Medisch Contact verscheen. Het beschrijft een schrijnende casus. Mevrouw A is 34 jaar en zwanger van haar tweede kind. Ze is onder controle in verband met psychiatrische en psychosociale problematiek. Ze is opgegroeid in verschillende pleeggezinnen en er is sprake van ernstige hechtingsproblematiek. Daarnaast heeft zij een verstandelijke beperking en een slechte impulscontrole. Zij is onbedoeld zwanger geworden. De vader van de baby is niet in beeld als toekomstige opvoeder. Tijdens de zwangerschap werkt zij niet en leeft zij van een uitkering. Haar vorige kind is afgestaan aan pleegzorg. Ze heeft wel kortdurend geprobeerd voor dit kind te zorgen, maar dit is niet gelukt. Ze had moeite met het verschonen van poepluiers en het huilen midden in de nacht. Mevrouw zegt dat zij ook dit kind wil afstaan. Mevrouw verzoekt een sterilisatie, zij wil graag een definitieve oplossing.

De hulpverlener in kwestie probeert deze met al haar inspanningen te organiseren en stuurt een uitgebreide brief met toelichting op het verzoek. Door de sterilisatie zal veel leed bij moeder en haar nog ongeboren kind(eren) kunnen worden voorkomen. Ook verwacht deze een groot financieel voordeel, omdat alle zorg tijdens en na de zwangerschap niet zal worden ingezet. Ze mailen dat ze de sterilisatie niet geheel willen vergoeden. “Tot zover de preventieve geneeskunde. Ik verwacht haar binnenkort wel weer op mijn spreekuur. Zwanger van de derde. Kunnen alle zorgverleners en het toekomstig pleeggezin weer hun declaraties indienen bij de zorgverzekeraar.”

Een vergelijkbare casus lag aan de oorsprong van ons programma. Preventie is alleen mogelijk als beleidsmakers zorg op maat mogelijk maken. Zoals de praktijkperikel laat zien is er naast inzicht en betrokkenheid van de professional bestuurlijk commitment en solidariteit nodig om preventief en doelmatig te kúnnen en mógen handelen. Nu Niet Zwanger had hier het verschil kunnen maken. Het programma bouwt een regionaal netwerk dat in situaties als deze als vangnet fungeert, voor zowel advies als praktische of financiële ondersteuning. De volledige praktijkperikel en onze reactie daarop leest u via deze link.