Nu Niet Zwanger prominent in vierde voortgangsrapportage Kansrijke Start

02-02-2021

In de vierde voortgangsrapportage over Kansrijke Start wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen van Nu Niet Zwanger. Over het toenemend…

AEF: “Professionals zien grote meerwaarde van Nu Niet Zwanger”

09-12-2020

Andersson Elffers Felix (AEF) heeft in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van Nu Niet Zwanger onder hulpverleners en…

Landelijke resultaten Nu Niet Zwanger in beeld

08-12-2020

Het bereik van Nu Niet Zwanger laat ook in 2020 een stijgende lijn zien. Inmiddels zijn er 31 programma’s met…

Aandacht voor Nu Niet Zwanger in Friesland

08-12-2020

Het Friesch Dagblad besteedt opnieuw aandacht aan Nu Niet Zwanger met een mooi achtergrondartikel Mentoren helpen kwetsbare meisjes. Projectleider Margreet…

Staatssecretaris gaat voor duurzame borging

07-12-2020

GroenLinks, Kamerlid Renkema heeft 2 december jl in het begrotingsdebat vragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,…

Nu Niet Zwanger in Roermond huis-aan-huis voorgesteld

04-12-2020

Deze week verscheen een mooi interview in de #OM!Krant van de Gemeente Roermond over Nu Niet Zwanger waarin Riet Mertens…

Ook Friesland start met Nu Niet Zwanger

27-11-2020

Kwetsbare vrouwen en mannen in Fryslân krijgen hulp bij het maken van een bewuste keus over hun kinderwens en anticonceptie.…

Binnenlands Bestuur: Nu Niet Zwanger voorkomt leed en bespaart geld

29-10-2020

Op 19 oktober plaatste de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het resultaat van een maatschappelijk kosten baten analyse (mkba) van…

"Ik begrijp heel goed dat mensen zeggen: we willen leed voorkomen. Dat proberen wij ook."

27-10-2020

Toch is het wetsvoorstel volgens hem niet de oplossing. Carlo Leget geeft als voorzitter van de raad van advies van Nu…

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

20-10-2020

Ons programma Nu Niet Zwanger kan vragen oproepen of het nodig is (maatschappelijk belang), verantwoord is (ethische onderbouwing) en of…