Nu Niet Zwanger prominent in vierde voortgangsrapportage Kansrijke Start

02-02-2021
Deel via:

In de vierde voortgangsrapportage over Kansrijke Start wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkelingen van Nu Niet Zwanger. Over het toenemend aantal regio’s en het groeiend aantal aandachtsfunctionarissen: “Inmiddels zijn er landelijk meer dan 300 organisaties aangesloten bij NNZ. Het gaat hierbij om organisaties in de verslavingszorg, GGZ, verstandelijk gehandicaptenzorg, vrouwenhulpverlening, GGD, reclassering, wijkteams, MEE, dak- en thuislozenzorg, jeugdzorg, welzijnszorg, maatschappelijk werk, Veilig Thuis, huisartsen, verloskundigen en/of gynaecologen. Binnen die organisaties zijn in totaal 630 aandachtsfunctionarissen voor NNZ aan het werk. Zij ondersteunen de andere professionals in hun organisatie bij het bespreekbaar maken van de kinderwens en het bieden van maatwerk in begeleiding en ondersteuning.”