AEF: “Professionals zien grote meerwaarde van Nu Niet Zwanger”

09-12-2020
Deel via:

Andersson Elffers Felix (AEF) heeft in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van Nu Niet Zwanger onder hulpverleners en beleidsmedewerkers. Daarnaast hebben zij inzichtelijk gemaakt wat het belang is voor een succesvolle invoering en duurzame borging. Belangrijkste uitkomst is dat professionals een grote meerwaarde zien van het programma Nu Niet Zwanger voor hun cliënten:

  • Professionals worden zich door Nu Niet Zwanger bewust van het belang om kinderwens bespreekbaar te maken. Daarbij voeren ze vaker en beter het gesprek over kinderwens met hun cliënten.
  • Professionals zien dat cliënten na het gesprek over kinderwens vaker een weloverwogen keuze maken over hun kinderwens.
  • Professionals zien dat leed kan worden bespaard bij het (ongeboren) kind, de cliënt en diens omgeving, als cliënten niet onbedoeld zwanger raken.

De resultaten zijn beknopt weergegeven in een Factsheet onderzoek NNZ AEF, ook het volledige Eindrapport onderzoek NNZ AEF 2020 is beschikbaar.