Het landelijk programmateam Nu Niet Zwanger

Het landelijk programmateam bestaat uit Connie Rijlaarsdam, Danielle van Sambeek en Laura Rust die het kernteam vormen, aangevuld met de kwartiermakers van het programma: Hans Schleiffert, Pauline Tichelman en Vera Doorten.

Het kernteam bewaakt het programma op inhoud, kwaliteit en het proces ten aanzien van de landelijke uitrol. De kwartiermakers begeleiden regio’s die met het programma starten bij de lokale invulling van Nu Niet Zwanger. Ervaringen en best practices uit de regio worden getoetst en gebruikt om het programma landelijk verder te ontwikkelen. Zo zoekt Nu Niet Zwanger ook als programma altijd naar de verbinding met en de waarde voor de cliënt.

De landelijke uitrol van het programma Nu Niet Zwanger wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en is ondergebracht bij GGD GHOR Nederland. Rutgers neemt als inhoudelijke expert deel aan het projectteam van Nu niet Zwanger. Middelen en materialen voor een zorgvuldige overdracht van de benodigde kennis en methodiek van Nu Niet Zwanger (naar deelnemers van het programma) worden samen met hen ontwikkeld.

Ondersteuning

Als regioprogramma sta je er niet alleen voor. Bij de opstart ondersteunt een deskundig kwartiermaker de projectleider en inhoudelijk coördinator in een regio. Er zijn bijeenkomsten, intervisie, producten, voorbeeld documenten en een landelijke online community voor uitwisseling. Om professionals zo goed mogelijk toe te rusten zijn samen met Rutgers ondersteunende materialen, scholingen, e-learnings en een methodiekbeschrijving ontwikkeld. Lees meer over wat het programma voor professionals brengt.

divider img

Regiegroep

De regiegroep geeft sturing aan de landelijke uitrol van het programma Nu Niet Zwanger. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van GGD GHOR Nederland, Rutgers, GGD’en en gemeenten. De leden zijn:

 • Marcelle Hendrickx (voorzitter); wethouder jeugd, gemeente Tilburg
 • Ton Coenen; directeur Rutgers
 • Moniek Pieters; Directeur Publieke Gezondheid GGD Gelderland Zuid
 • Nicolette Rigter; Directeur Publieke Gezondheid GGD Regio Utrecht
 • Jordy Clemens; wethouder gemeente Heerlen
 • Connie Rijlaarsdam en Daniëlle van Sambeek (secretaris); programmamanagers NNZ
 • Hugo Backx (agendalid); directeur GGD GHOR Nederland

Raad van Advies

Het programma hecht zeer veel waarde aan haar zorgvuldigheid en integriteit. Daarvoor is een Raad van Advies aangesteld, deze bestaat uit:

 • Prof. Dr. Carlo Leget (voorzitter); Universiteit voor Humanistiek; voorzitter leerstoel Zorgethiek; hoogleraar zorgethiek; bijzonder hoogleraar palliatieve zorg
 • Prof. Mr. Paul Vlaardingerbroek; (voormalig) hoogleraar familie- en jeugdrecht; Tilburg University
 • Drs. Ingrid van Zoest; AVG (arts voor verstandelijk gehandicapten), leidinggevende medische dienst bij ASVZ
 • Prof. Dr. Koos van der Velden; hoogleraar public health; Radboud UMC Nijmegen
 • Bijzonder lid: Prof. Dr. Pauline Meurs;  socioloog, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg aan Erasmus School of Health Policy & Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam