Tranzo: “Cliënten zijn tevreden over de begeleiding en voelen zich hierdoor meer in hun kracht gezet”

Onderzoeken

Bij de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (Tranzo) deden Wendy Jeeninga en Mariëlle Cloin tussen 2018 en 2021 onderzoek naar de organisatie en uitvoering van Nu Niet Zwanger in Midden-Brabant. Hierin zijn de ervaringen van hulpverleners en cliënten met het programma onderzocht. Een belangrijke uitkomst is dat hulpverleners de noodzaak van het programma onderschrijven en zich verantwoordelijk voelen voor de uitvoering ervan. Cliënten zijn dermate tevreden over de begeleiding die ze krijgen vanuit het programma en voelen zich hierdoor meer in hun kracht gezet. Daar mag men trots op zijn!

De onderzoekresultaten laten ook zien dat er al veel bereikt is in Midden-Brabant, waarbij verbeterpunten worden aangestipt voor de uitvoering, implementatie en borging van het programma als de samenwerking tussen ketenpartners. De aanbevelingen uit het onderzoek zijn bruikbaar voor Midden-Brabant en voor andere regio’s in Nederland waar NNZ wordt uitgevoerd of gaat starten.

In de Factsheet komen de belangrijkste resultaten aan bod. Meer achtergrond en resultaten van het onderzoek zijn te vinden in het onderzoeksrapport.


Deel via: