RIVM monitor Kansrijke Start

Kansrijke start
Resultaten

Het RIVM monitort de voortgang van het actieprogramma Kansrijke Start tussen 2019 en 2021. Gedurende de looptijd van het actieprogramma worden de (cijfers van de) indicatoren jaarlijks geactualiseerd en gerapporteerd (Monitor_Kansrijke_Start_2020). De laatst verschenen rapportage had als peildatum oktober 2020. Gemeenten die nadien bij NNZ zijn aangesloten vind je terug op deze kaart.


Deel via: