In jouw regio

Alleen in een gesprek met je cliënt kom je erachter of iemand nu wel, of nu niet zwanger wil worden. Een Nu Niet Zwanger programma kent regionaal een vaste structuur.

Een projectleider regelt de randvoorwaarden en regionale samenwerkingsafspraken.
De inhoudelijk coördinator is de inhoudelijk expert, heeft cliëntcontacten en traint aandachtsfunctionarissen om het programma in hun organisatie te implementeren.
Aandachtsfunctionarissen zijn de ambassadeurs van het programma en aanspreekpunt voor vragen van professionals binnen de eigen instelling.
Professionals zijn bij uitstek geschikt om vanuit de vertrouwensrelatie met hun cliënt in gesprek te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

In het model kan iedereen kan bij vragen of complexe situaties in de piramide naar boven opschalen. Tegelijkertijd is er sprake van een intensieve samenwerking met de medisch keten.

Medische keten

Met huisartsen, GGD-artsen, gynaecologen en verloskundigen bestaat een intensieve samenwerking. Deze samenwerking kent twee richtingen.

  • Wanneer een cliënt nu niet zwanger wil worden en ervoor kiest om de kinderwens uit te willen stellen, moet anticonceptie ook bereikbaar zijn. Niet alleen financieel, maar vooral praktisch. Daarom zijn er samenwerkingsafspraken zodat cliënten die begeleid worden vanuit het programma makkelijk terecht kunnen bij een medische zorgverlener.
  • Als een medisch professional signaleert dat een cliënt die zij in behandeling heeft meer begeleiding nodig heeft dan zij vanuit haar functie kan bieden, kan zij deze aanmelden bij Nu Niet Zwanger. Uiteraard altijd met toestemming van de cliënt in kwestie.

Nu Niet Zwanger investeert in het organiseren van lokale afspraken en coalities op dit gebied waarbij doelmatigheid en zorgvuldigheid voorop staan.

Mensenrechten

Nu Niet Zwanger werkt vanuit de reproductieve rechten en mensenrechten:

  • Vrouwen en mannen hebben het recht om in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf te kiezen voor het aantal kinderen en voor het moment waarop zij kinderen willen krijgen, zonder dat hierbij sprake is van dwang, drang, discriminatie of geweld.
  • Het zelfbeschikkingsrecht en keuzevrijheid van een ieder staat hierbij voorop. Ook vrouwen en mannen die kwetsbaar zijn (bijvoorbeeld vanwege cognitieve beperking) hebben recht op voortplanting. Kwetsbare cliënten kunnen ook adequate opvoeders zijn.
  • Stereotypering of uitsluiting van groepen wordt tegen gegaan.
  • Daarnaast hebben zij recht op toegang tot informatie, educatie en middelen.

Kortom, Nu Niet Zwanger staat voor een respectvolle manier van werken waarbij er nooit sprake is van gedwongen keus.

divider img

“De aandachtsfunctionarissen in dit programma hebben de kennis, toewijding en tijd om goed te counselen. Mij als gynaecoloog ontbreekt het simpelweg aan tijd om dat op deze manier te doen.”