In de praktijk

Het programma

Een onbedoelde zwangerschap die door een cliënt als ongewenst wordt ervaren heeft een enorme impact op diens leven. Vaak is dat geen bewuste keus maar overkomt het iemand. Daarom is het belangrijk dat professionals met hun cliënt in gesprek gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Professionals die getraind zijn in de methodiek van Nu Niet Zwanger beginnen zelf het gesprek met hun cliënt over de betekenis van een zwangerschap. Door daar gewoon naar te vragen. De professional heeft daarbij aandacht voor de vragen, emoties en ideeën die er bij de cliënt leven en welke ervaringen uit het verleden daarbij een rol spelen.

De professional werkt vanuit de presentietheorie. Door zichzelf nieuwsgierig op te stellen, echt geïnteresseerd te zijn in de ander en bij de leefwereld van de cliënt aan te sluiten, ontstaat een gezamenlijk inzicht in de situatie en wensen van de cliënt.

Dan kan de cliënt een bewuste keuze maken over nu wel, of nu niet zwanger worden en van daaruit werken aan een stabiele toekomst. De keuze van de cliënt geeft de professional richting in het desgewenst bieden van passende begeleiding.

Kortom: Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen (m/v) een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken.

divider img

Tijdens haar werkzaamheden als verpleegkundig specialist kwam Connie Rijlaarsdam herhaaldelijk in contact met kwetsbare ouders die door een combinatie van complexe problemen ongepland en ongewenst zwanger raakten en niet in staat waren een veilige omgeving te bieden aan hun kind. Zij startte een pilot en ging met hen in gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptiegebruik. De pilot werd in de gemeente Tilburg samen met een toenemend aantal ketenpartners succesvol uitgevoerd, overgenomen door de gemeente Rotterdam en leidde tot het landelijk programma Nu Niet Zwanger.

Als programmamanager Nu Niet Zwanger valt de landelijke uitrol van het programma mede onder haar verantwoordelijkheid. Daarbij hecht Connie grote waarde aan het bewaken van de essentie en de kernelementen van het programma. “Het moet maatwerk blijven. Per individu. Alleen dan kan zinvol over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie worden gesproken.”

Connie Rijlaarsdam, grondlegger van het programma Nu Niet Zwanger

 

 

Waarom is het belangrijk?

Als je met je cliënt werkt aan stabiliteit is het bespreekbaar maken van kinderwens geen vreemd, maar een logisch onderwerp. Voor cliënten is het organiseren van betrouwbare anticonceptie vaak ingewikkeld. Daar is aandacht voor nodig. Vaak willen zij nu niet zwanger raken, maar lukt het hen niet dat goed te organiseren. Nu Niet Zwanger biedt professionals handvatten voor deze gesprekken en voor het zetten van de stappen die nodig zijn.

Wat is nodig?

Uitgangspunt van het programma is maatwerk en een proactieve persoonlijke benadering. Professionals beginnen zelf het gesprek of iemand nu wel, of nu niet zwanger wil worden. Bijvoorbeeld met de vraag: “Wat zou een zwangerschap op dit moment voor jou betekenen?”. Daarbij wordt zorgvuldig aandacht besteed aan 5 determinanten die daarin bepalend zijn: kennis, verantwoordelijkheid, leefomgeving, emotie en geld.

“Eindelijk iemand die me begreep en naar me luisterde. Dat had ik echt even nodig. Ik heb nog zoveel op te lossen… Een kind is nu echt geen optie […] nu kan ik me de komende jaren op school richten en hoef ik niet bang te zijn dat ik zwanger raak”