Doelgroep

Nu Niet Zwanger richt zich op kwetsbare mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd waarbij sprake is van een combinatie van:

  • Opeenstapeling van problemen en beperkingen (multi-problematiek) zoals het zich gecombineerd voordoen van bijvoorbeeld: ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek, ongedocumenteerd zijn, etc.
  • Gebrek aan zelfredzaamheid en zelf herstellend vermogen.
  • Tekortschieten of onvoldoende aansluiten van hulp van zorg en omgeving.
  • Vanwege complexe problematiek zijn zij (vrijwel) altijd al in beeld bij diverse organisaties.

Het is belangrijk om op te merken dat problemen – en combinaties van problemen – op verschillende mensen verschillende effecten hebben. Er is geen vaste meetlat die aangeeft welke problemen tot welke mogelijkheden en beperkingen leiden. Daarom moet altijd naar het individu, diens unieke situatie en draagkracht worden gekeken.

“Ik zat dag in dag uit in het café, sprak met jongens af zo vaak als ik wilde en ik dacht: met wat ik mijn lichaam allemaal aandoe, bestaat het niet dat ik nog zwanger kan worden. En sorry, maar als je knetterhigh bent of strontlazarus, dan denk je ook gewoon niet aan de pil.”